Back

ⓘ Masherbrum
Masherbrum
                                     

ⓘ Masherbrum

Masherbrum inggih punika pucuk gunung ingkang inggilipun urutan nomer 22 wonten ing donya, nomer 11 wonten ing Pakistan. Gunung punika papanipun dumunung wonten ing tlatah Baltistan, pucuk ingkang inggil wonten ng madyaning karakoram.

                                     

1. Teges Masherbrum

Sejatosipun tegesipun nama gunung punika boten jelas. Kathah tiyang saking Baltistan pitads bilih nama gunung punika kapundhut saking tembung "Balti Mashadar" kaliyan "brum" tegesipun gunung. teges sanèsipun inggih punika masherbrum saking kalih tembung, "masha" ingkang tegesipun "ratu" utaw "wanita". Teges sanèsipun inggih punika kapundhut saking basa Arab, "Masher" tegesipun Kiamat. Teges sanèsipun inggih punika kathah ingkang mastani gunung punika "gunung pethak".

                                     

2. Paminggahan

Gunung Masherbrum kaping satunggal dipunminggahi déning Thomas Montgomerie. Gunung punika gadhah kalih pucuk ingkang inggil, kapin satunggal pucuk ingkang utami inggilipun 7.821 mèter kaliyan pucuk sementar ingkang inggilipun 7.806 mèter. Pucuk gunung ingkang utami naante dpunmnggahi déning Amérika George Bell kaliyan Willi Unsoeld nalika tau 1960 liwat pucuk ingkang sementara utawi SW. Piyambakipun saperanganipun èkspèdhisi saking Amérika-Pakistan ingkang dipunpandegani déning Nick Clinch. Nalika tuan 1981 naté dipunminggahi denng tim saking Polen nanging ngalami bebayan. Masherbrum punika salah satunggaling gunung ingkang boten gampil dipunminggahi. Amargi kathah bebayan anggènipun minggahi gunung punika. Wulan ingkang saé kanggé minggahi gunung masherbrum inggih punika wulan Juli, Agustus, September. Gunung punika naté diumnggahi nalika taun 2003 denng Steve House, Marko Prezelj & Matic Jost kaliyan taun 2006 déning Tim Rusia.

                                     

3. Jadwal Paminggahan

Jadwal manawi badhé minggah gunung Masherbrum:

 • Dinten 41 wangsul dhateng Chilas
 • Dinten 3 tumuju Chilas wonten ing KKH nitih minibus
 • Dinten 6 tumuju Hushe
 • Dinten 37 wangsul dhateng Dalsampa / Siacho / Hushe
 • Dinten 40 wangsul dhateng Skardu
 • Dinten 42 wangsul Islamabad
 • Dinten 9 tumuju Base Camp Masherbrum
 • Dinten 2 Briefing wonten ing Departemen Pariwisata
 • Dinten 5 Hhire Porters
 • Dinten 4 tumuju Skardu nitih minibus
 • Dinten 43 De-Briefing wonten ing Departemen Pariwisata
 • Dinten 10-36 Minggah gunung
 • Dinten 1 Islamabad
 • Dinten 7 Siacho / Dalsampa
                                     
 • Peak ugi saged dipunwastani K - 6. K - 6 minangka peranganipun karakoram Masherbrum Gunung indukipun Baltistan Peak inggih punika Chogolisa. Gunung punika
 • inggih punika Karakoram. Wonten ing wekdal punika K1 misuwur kanthi nama Masherbrum K3 misuwur kanthi nama Broad Peak, K4 misuwur kanthi nama Gasherbrum