Back

ⓘ Pédologi
Pédologi
                                     

ⓘ Pédologi

Pédologi ya iku ngèlmu kang nyinaoni manéka warna aspek géologi lemah. Sajeroning ngèlmu iku katingal saking sawatara babagan ngèngingi prosès dumadiné lemah, morfologi lemah, lan jinising lemah.Tembung pédologi kasilih saking basa Inggris, pédology, ingkang kadhapuk saking kalih tembung basa Yunani: pedon lan logos. Pédologi minangka satunggal saking kalih cabang utama ngèlmu lemah, kejawi edafologi.

                                     

1. Klasifikasi Lemah

Ing ngandhap punika klasifikasi lemah miturut sistem Dudal-Soepraptohardjo D-S, lan miturut sekawan sistem sanèsipun.

Sumber: Padanan Nama Tanah miturut maneka warna Sistem Klasifikasi Lemah dipunsederhanakaken, kejawi kanggé Sistem WRB.

                                     

2. Pakar pédologi ing Indonésia

  • M. Soepraptohardjo
  • E.C.J. Mohr 1873–1970
  • Moh.Isa Darmawidjaja
  • Sarwono Hardjowigeno
  • Rudi Dudal Bèlgi
  • Tejoyuwono Notohadiprawiro
  • J. van Schuylenborgh