Back

ⓘ Frida Kahlo
Frida Kahlo
                                     

ⓘ Frida Kahlo

Frida kahlo utawi Frida Kahlo de Rivera inggih punika salah satunggaling pelukis saking Meksiko, piyambakipun miyos wonten ing Coyoacán. Lukisan ingkang paling misuwur inggih punika ingkang motret piyambakipun piyambak, kasil Kahlo dipuntepangkangge raos sakit kaliyan gaerahipun kaliyan kathahing warna-warna cerahipun. karyanipun sampun dipunpameraken wonten ing Meksiko minangka simbol saking tradisi nasional kaliyan pribumi.

Kathah pratélan lelara ingkang dipunkagungi Kahlo, lelara punika asalipun saking kacilakan lalu lintas wonten ing masa nemipun. Punika kalukisaken wonten ing lukisanipun Kahlo, langkung saking potret piyambakipun wonten gegyatunaipun antawisipun lukisan satunggal kaliyan sanèsipun. Kahlo ngandharaken bilih"Kula nglukis kula piyambak amargi kula asring ngraosaken piyambak lan kula ngraosaken bilih kula punika subjek gambar ingkang saé piyambak". Piyambakipun ugi ngandharaken bilih "Kula Miyos punika nganyelaken. Kula miyos dadoos tukang nglukis"

                                     

1. Sajarah

Frida inggih punika salah satunggaling saking sekawan putri ingkang miyos saking bapak Yahudi Hungaria kaliyan Ibu saking Inda Sapnyol Meksiko. WIwitanipun piyambakipun boten ngrencanakaken dados seniman. Nalika piyambakipun yuswa 18 taun, naté ngalami kacilakan bus pramila piyambakipun nelaskaen wekdalipun wonten ing kasur amargi nandang gerah patah balung, alung selangka kaliyan balung rusuk gegeripun. Piyambakipn nyobi nahan kanthi 30 operasi wonten ing badanipun lan nelaskaen wekdalipun punika kanggé nggambar. Gambaripun kathah-kathahipun potret dirinipun ingkang sengaja naif, ingkang kathah nggabungaken warna kiiyan seni rakyat saking Meksiko.