Back

ⓘ Pulo Batu Kecil
Pulo Batu Kecil
                                     

ⓘ Pulo Batu Kecil

Pulo Batu Kecil inggih punika salah satunggaling pulo ing Indonésia ingkang kalebet pulo jawi piyambak ing Indonésia ingkang mapan wonten ing Samudra Hindia. Pulo Batu Kecil punika salah satunggaling watesaning Indonéia kaliyan nagara India. Pulo Batu Kecil kalebet wewengkon pamarentahanipun kabupatèn Tanggamus, provinsi Lampung. Pulo Batu Kecil dumunung ing sisih lor saking Selat Sunda kanthi koordinat 5° 53′ 45″ LS, 104° 26′ 26″ BT.

                                     

1. Padunungipun

Ing pulo Batu Kecil punika ugi wonten satunggal pelabuhan alit ingkang dados pérangan ingkang wigati kanggé masalah ékonomi masarakat Kota Agung. Ing pulo Batu Kecil punika ugi wonten papan pelelangan iwak ingkang sampun lumampah kanthi saé saha sampun wonten ugi koperasi warigaluh. Kajawi punika, para ibu ugi sampun aktif ngrembakaken usaha alit kanggé sampingan wujud kerajinan tangan kados bordir saha ornamen.

                                     

2. Transportasi

Manawi badhé tumuju dhateng Pulo Batu Kecil saged saking pasisir Belimbing. Déné ing Pulo Batu piyambak wonten satunggaling perkampungan inggih punika pagesanganipun para warigaluh ingkang mapan wonten ing Tanjung Semangka. Manawi badhé dhateng Pulo Batu Kecil ugi saged bidhal saking Kampang, Lampung kanthi nyewa praunipun warigaluh tinimbang bidhal saking Tanjung Blimbing ingkang kedah dipuntuju kanthi mlampah tumiyin dangunipun kalih jam utawi nitih ojek kanthi beya Rp 150.000 saben tiyang.

                                     

3. Patilasan sujarah

Wonten ing Pulo Batu Kecil ingkang mapan wonten ing sisih kulon radi lor saking Lampung sampun wonten mercusuar ingkang dipunyasa wonten ing pulo wau. Nanging, ingkang dados kuciwaning manah, mercusuar-mercusuar punika kahananipun sapunika sampun boten wonten ingkang ngurus malih. Pulo Batu Kecil panci sapunika sampun boten wonten pendhudhukipun malih, nanging ing wekdal-wekdal tartamtu dados papan ingkang rame dipunsinggahi déning para warigaluh saha masarakat pasisir kulon Lampung. Kajawi punika ugi wonten yasan ingkang prasaja ingkang dados papan pelelangan urang. Saking papan punika, urang lajeng dipunbeto dhateng Kota Agung. Nalika para warigaluh singgah wonten ing pulo punika, padatanipun namung ndhirikaken tenda-tenda darurat saha mbeto genset. Kajawi kanggé papan pelelngan urang, ing pulo punika warga ugi remen mburu kopra minangka vegetasi paling wigati ing pulo punika inggih tuwuhan klapa.