Back

ⓘ Bioma
Bioma
                                     

ⓘ Bioma

Bioma punika kumpulan taneman ing pamanggèan tertentu, lan diciriaken kalèan vegetasi ingkang dominan ing pamanggèan punika. Namanipun bioma, biasnipun saking taneman ingkang dominan ing pamanggenan punika. Ing bumi punika wonten 7 macem bioma, inggih punika: tundra, taiga, ara-ara, padang rumput, savana, hutan hujan tropis, lan hutan decidous.

                                     

1. Bioma Ara-ara dan Setengah Ara-ara

Bioma ara-ara dan setengah ara-ara langkung kadah ing Amérika Utara, Afrika Utara, Australia lan Asia Barat. Ciri-ciri:

 • Lemahipun tandus amargi boten saged nyimpen banyu.
 • Bedanipun suhu wanci enjang lan wanci dalu langkung dhuwur wanci enjang 45 C, lan wanci dalu saged ngantos 0 C
 • Curah hujan langkung cendhèk, + 25 cm/taun
 • Kelembaban udara langkung cendhèk
 • Penguapan banyu langkung rikat katimbang presipitasi
                                     

2. Bioma Padang Rumput

Bioma padang rumput wonten ing pamanggenan tropis sampai ngantos pamanggenan iklim sedang, contohipun Hongaria, Rusia Selatan, Asia Tengah, Amérika Selatan, Australia. Ciri-ciri:

 • Babagan makaten njalari porositas lan drainase kurang saé, lan taneman-taneman boten saged mundhut banyu.
 • Curah hujan yang relatif cendhèk lan boten teratur.
 • Curah hujan punika 25 – 50 cm/taun, ing pamanggenan padang rumput curah hajannya ngantos 100 cm/taun.
                                     

3. Bioma Sabana

Bioma sabana punika padang rumput ingkang diselingi kayu-kayunan. Sabana punika dibedaaken dados kalih, inggih punika:

Sabana murni

Dipun wastani sabana murni, manawi kayu-kayu ingkang nyusun sabana punika kasusun saking satunggal jinis taneman.

Sabana campuran

Dipun wasatani sabana campuran manawi kayu-kayu ingkang nyusun sabana punika kasusun saking setunggalwarna-warni jinis taneman.

                                     

4. Bioma Hutan Tropis

Bioma hutan tropis punika bioma ingkang kagunan warna-warni taneman kaliyan kéwan ingkang langkung dhuwur. Kajaba aliran sungai Amazone-Orinaco, Amérika Tengah, laladan Asia Tenggara lan Papua Nugini, dan lembah Kongo di Afrika. Ciri-ciri:

 • Boten wonten bedanipun suhu wanci enjang lan wanci dalu
 • Matahari bersinar saben taun.
 • Curah hujannya dhuwur, lan sami saben taun, inggih punika 200 – 225 cm/taun.
 • Owah-owahan suhu saben sasi langkung alit.
                                     

5. Hutan Mangsa

Wonten ing pamanggenan hutan tropis. Ciri-ciri:

 • Kayu-kayu punika tahan saking kekeringan lan kalebu taneman tropofit
 • Hutan Lumut
 • Naminipun sami kaliyan nama taneman ingkang dominan

Hutan lumut kadah ing pèrèng gunung utawi pagunungan ing ketinggian dhuwuripun batas kondensasi uwab banyu. Dipunwasatani hutan lumut amargi taneman lumut ingkang paling dominan. Lumut punika boten namung ing wewatuan, nanging saged ing kayu-kayu. Hutan lumut punika, boten namung wonten lumut, nanging kayu-kayu ingkang ditutupi kaliyan lumut. Amargi saben dinten jawah, dadosaken kelembapan ingkang dhuwur lan suhu rendan, lan miyosaken embun saben-saben.

                                     

6. Bioma Hutan Gugur Deciduous Forest

Ciri khas bioma hutan palastra punika taneman ing musin dingin godong-godongipun merangas. Bioma punika ing Amérikah Sarékat, Éropah Barat, Asia Timur, lan Chili. Ciri-ciri:

 • Curah hujan sami saben taun, 75 – 100 cm/taun.
 • Kagungan 4 mangsa: mangsa panas, mangsa dingin, mangsa palastra lan

mangsa semi

 • Warnanipun taneman langkung cendhèk katimbang bioma tropis
                                     
 • dadi 4: Ekosistem darat: bioma ara - ara, bioma padang rumput, bioma alas tropis, bioma alas palastra, bioma alas taiga. Bioma air tawar: kadar uyah cendhèk
 • bagi - bagi habitat ingkang sami mila habitat punika dipunwasani biotop Bioma punika satunggaling kelompok tetuwuhan utawi sato kéwan ingkang manggèn
 • Racemosa L. DI BANTARAN SUNGAI CILIWUNG WILAYAH PANGADEGAN JAKARTA SELATAN: Bioma ing basa Inggris 12 2 74 82. doi: 10.21009 Bioma12 2 2. ISSN 2580 - 9032