Back

ⓘ Kamera wèb
Kamera wèb
                                     

ⓘ Kamera wèb

Wèbcam utawi manawi wonten Basa Indonesia punika Kodhak web utawi saged ugi kodhak ramatraya. Inggih punika salah satunggaling piranti kasar ingkang awujud kodhak ingkang ginanipun kanggé mendhet video utawi gambar. Sapunika Webcam kalebet piranti tambahan wonten ing komputer kanggé médhia chatting ingkang saged nampilaken wajah ingkang ngginakaken médhia chatting kanthi nyata lan real time.

Pangretosan sanès saking webcam inggih punika kodhak video prasaja kanthi ukuran relatif alit ingkang asring dipun-ginakaken kanggé konferènsi video jarak tebih utawi kanggé kodhak pemantau. Padatanipun webcam boten mbetahaken kasèt utawi papan nyimpen data, data asiling rekaman saged langsung dipuntranfer dhateng komputer.

Webcam ugi satunggaling periferal wujud kodhak minangka ingkang mendhet citra/gambar lan mikropon optional minangka ingkang mendhet suara/audio déning jaringan komputer. Gambar dipuntingalaken dhateng monitor amargi wonten interface utawi port ingkang ngubungaken wèbcam kaliyan komputer.

Webcam punika gambaripun saged dipun-akses nganggé internèt ngginakaken program instant messaging kados ta:

  • Skype.
  • AOL Instant Messenger AIM
  • Yahoo Messenger
  • Windows Live Messenger, lan
                                     

1. Cara kerja Webcam

Kodhak web ingkang prasaja punika kadhapuk saking lénsa standar dipunpasang wonten ing papan sirkuit kanggé nangkep sinyal gambar, casing kalebet kasing ngajenglan casing sisih kanggé nutupi lensa standar lan wonten bolongan lensa ing casing ngajeng kanthi ginanipun kanggé mlebetaken gambar, kabel ingkang kadamel saking bahan ingkang fleksibel ingkang salah satunggal pucukipun kaubungaken kaliyan papan sirkuit lan satunggal malih kagunan konektor, kabel punika dipunatur kanggé nrepaken inggil, arah, lan sudut kodhak. Padatanipun kodhak web punika kejangkepi kaliyan piranti lunak utawi sofware ingkang mendhet gambar-gambar saking kodhak digital kanthi trus-trusan utawi ngginakaken interval wekdal tartamtu lan nyiaraken kanthi médhia konèksi internet. Wonten warna-warna metode panyiaran, metode ingkang paling umum kaginakaken punika piranti lunak ingkang ngubah gambar dhateng file kanthi wujud JPEG lajeng dipununggah dhateng web server ngginakaken FTP file Transfer Protocol.

                                     

2. Sajarah pangembangan

Ing wiwitanipun, wujud saking kodhak web punika winates ing wujud-wujud standar ingkang namung wonten lensa lan papan sirkuit saha casing biyasa. Nanging sesarengan kaliyan ngembanging teknologi, wujud kodhak web sapunika sampun manéka warni kanthi fitur-fitur ingkang sansaya majeng. Salah satunggaling wujud kodhak web punika wujud bonékah.

                                     
  • Kolozsvár Virtual trip of Cluj - Napoca ing basa Romani Events in Cluj - Napoca Kamera web bergerak yang menawarkan panorama bagus atas Cluj - Napoca Panduan asli