Back

ⓘ Negeri 5 Menara
                                     

ⓘ Negeri 5 Menara

Negeri 5 Menara inggih punika roman karya Ahmad Fuadi ingkang dipunbabar déning Gramedia wonten ing taun 2009. Novèl punika nyariosaken babagan pagesangan 6 santri saking 6 tlatah ingkang bénten, sedayanipun nuntut ngèlmu ing Pondok Madani Ponorogo Jawa Timur kang tebih saking dalemipun saha kasil mujudaken mimpi ngraih jendhéla donya, 6 santri punika:

 • Baso Salahuddin saking Gowa
 • Atang saking Bandung
 • Raja Lubis saking Medan
 • Said Jufri saking Surabaya
 • Dulmajid saking Sumenep
 • Alif Fikri Chaniago saking Maninjau

Sedayanipun sekolah saha gladhén ugi mapan ing asrama wiwit kelas 1 ngantos kelas 6, kanthi tepang lami, sedyanipun ugi gadhah karemenan ingkang sami inggih punika lungguh ing andhapipun menara pondok madani. Kanthi karemenan punika, sedayanipun kawastanan Sahibul Menara.

                                     

1. Sinopsis

Ing pertengahan taun 1988 Alif ajeng lulus SMP, sesarengan kaliyan réncangipun, Randai. Sedayanipun gadhah gegayuhan ingkang sami inggih punika mlebet ing SMA ingkang misuwur ing Bukit Tinggi ugi nglajengaken kuliyah ing ITB, nanging ibunipun Alif nyuwun supados mlebet ing Pondok Madani, pesantren ing pojok Ponorogo Jawa Timur. Alif asalipun boten sarujuk, nanging kanthi kapeksa nunuti kepenginanaipun ibu. Rikala dugi ing Pondok Madani, katingalipun papan punika kampungan ugi kados ta kunjara amargi aturan ingkang ketat ugi kedah ndérèk kelas adhaptasi setaun. Alif asring piyambakan, ngantos Alif tepang kaliyan réncang-réncang sekamar, inggih punika: Raja Lubis saking Medan, Said Jufri saking Surabaya, Dulmajid saking Sumenep, Atang saking Bandung, Baso Salahuddin saking Gowa. Sedayanipun asring kempal ing menara masjid. Kaanan langkung rumaket ing kelas sapindha, rikala Alif dipuntimbali kanthi swanten keras saking Uztadz "Man Jadda Wajada!" ingkang tegesipun "Sinten ingkang sungguh-sungguh mesthi wonten kasil!". Pitutur punika ingkang dados motivasi kanggé kaenem santri punika. Ing sonten, 6 santri wonten ing menara saha gadhah gegayuhan medhal nagari. Alif mirsani bawana Amérika ing awan, Raja nata Éropah,Atang nggambar Afrika, Dulmajid saha Said mirsani Indonesia, wondéné Baso mirsani Asia. Man Jadda Wajada Alif kageser: saking niyat medal saking pondok Madani ngantos sungguh-sungguh ngejar mimpi.

                                     

2. Tokoh-tokoh

 • Atang: saking Bandung. Tiyang ingkang remen kagunan saha teater.
 • Said: saking Surabaya. Ingkang gadhah obsesi bodybuilding saha ngidolakaken Arnold Schwarznegger.
 • Baso: saking Gowa, Sulawesi. Misuwur amargi memori fotografis saha Basa Arab kang lanyah. Piyambakipun nilaraken Pondok Madani rikala kelas gangsal kanggé njagi éyangipun saha usahanipun kanggé hafal Alquran ing dhusunipun.
 • Alif: Tokoh aku wonten ing carita.
 • Raja: réncang Alif saking Medan, minangka anggota English Club saha orator kang hebat.
 • Dulmajid: saking Sumenep, Madura. minangka paraga bulutangkis, rekan latih tanding Ustad Torik.
                                     

3. Tokoh-tokoh Sanés

 • Ustadz Badil
 • Raymond Jeffry / Randai
 • Pak Sutan
 • Sarah: Eriska Rein
 • Shaliha
 • Pak Etek Gindo Marajo
 • Kak Iskandar Matrufi
 • Ustadz Khalid
 • Ustadz Faris
 • Zamzam
 • Pak Etek Muncak
 • Mbok Warsi
 • Kak Jalal
 • Rajab Sujai / Tyson
 • Pak Yunus
 • Burhan
 • Ayah / Fikri Syafnir / Katik Parpatiah Nan Mudo
 • Amir Tsani
 • Amak: Lulu Tobing
 • Ismail Hamzah
 • Pak Sikumbang
 • Kiai Amin Rais
 • Kurdi
 • Ustadz Surur
 • Ustadz Salman: Donny Alamsyah
 • Ustadz Jamil
 • Ustadz Karim
 • Ustadz Torik
                                     
 • sosial lan mantan wartawan saka Indonésia. Novèl pisanané ya iku novèl Negeri 5 Menara kang minangka buku pisanan saka trilogi novelé. Karya fiksiné bisa
 • iki, dhèwèké bali unjuk gigi karo karyané kang paling anyar, judhulé NEGERI 5 MENARA Saiki filem mau lagi diperoses lan direncanakaké bakal dirilis ning
 • 5 baris inskripsi Arab - Melayu: Ba da hijratun Nabi Shalallahu alahihi wassalam sunat 1159 ing taun Wawu ngaran Sultan Tamjidillah Karajan Negeri Banjar
 • dumunung wonten ing sisih wétan lan kilèn Kaligelis, boten tebih saking Menara Kudus.. Musiyum punika dipinresmèkaken lan dipunbikak tanggal 3 Oktober
 • Bulan Bintang, 1975 - 168 halaman. Hakikat Islam dan unsur - unsur agama, Menara Kudus, 1982 - 117 halaman. Hukum antar golongan dalam fiqih Islam, Bulan Bintang