Back

ⓘ Extensible hypertext markup language
Extensible hypertext markup language
                                     

ⓘ Extensible hypertext markup language

XHTML punika cekakan saking eXtensible HyperText Markup Language. XHTML punika wujud reformulasi saking HTML ngginakèn paradigma XML.

XHTML inggih punika basa markup pènèrus lan pengembangan saking HTML ingkang gadhah kabetahan ingkang kirang langkungè sami kaliyan HTML, nanging kaliyan aturan sintaks ingkang langkung kètat. HTML punika aplikasi saking SGML Standard Generalized Markup Language ingkang sangèt fleksibel, manawi XHTML inggih punika aplikasi saking XML, turunan SGML ingkang langkung kawatès.

Amargi XHTML kèdhah gadhah keteraturan-wujud ngikuti sintaks ingkang ajeg, dhokumèn XHTML saged dipunproses otomatis kaliyan ngginaakèn standar pemroses XML-boten kados ta HTML ingkang mbetahakèn emroses ingkang cekap sulit lan kompleks. XHTML saged dipunanggep dados perpaduan antara HTML dan XML karena merupakan formulasi ulang HTML dalam wujud XML. XHTML 1.0 telah dados rekomendasi W3C atau World Wide Web Consortium ing tanggal 26 Januari 2000.

                                     

1. Pendahuluan

XHTML inggih punika sebuah kombinasi saking HTML lan XML Extensible Markup Language & punika wujud sampurna ing arti, langkung ketat lan resik dipunbandingaken HTML. Ancas saking XHTML inggih punika nggantosaken HTML. XHTML inggih puniks wujud HTML ingkang dipundefinisiaken dados aplikasi XML ingkang punika XHTML berisi sedaya elemen ing HTML 4.01 dipunkombinasiaken kaliyan sintaks XML.

XHTML inggih punika basa markup ing pundhi HTML, nanging kaliyan gaya basa langkung saé. XHTML punika versi HTML ingkang menuhi persyaratan XML lan punika sebuah dhokumèn HTML, lan XHTML dados standar internasional kaliyan spesifikasi ingkang dipuntetapaken déning W3C World Wide Web Consortium.

                                     

2. Alasan ngginakaken XHTML

Pinten-pinten alesan punsps ngginssken XHTML:

  • XHTML saged dipunjalanaken ing pinten-pinten platform, pramila punika situs kita dpunbikak kaliyan saé nglampahi PDA lan ponsel.
  • XHTML nyempurnaaken kekirangan-kekirangan ing HTML.
                                     

3. Penulisan

XHTML boten langkung bènten kaliyan HTML 4.01 standar. punika sampun gadhah kabetahan HTML 4.01 mila badhé sangat mbantu kanggé nglampahi XHTML. XHTML ngedahaken panyeratan tag kaliyan huruf alit lowercase lan selalu nutup ngginakaken penutup tag.

Deklarasi Ing XHTML

Deklarasi Doctype ing XHTML punika sami kaliyan Doctype ing HTML. W3C ngedahaken supados asring ngginakaken Doctype ing XHTML. Wonten 3 Jinis Doctype ing XHTML:

  • XHTML-Strict. Dipunginaaken kanggé ndamel halaman ingkang layout lan formatnya dipunkontrol kebak déning CSS.

Ing deklarasi punika ngginakaken tag font lan table.

  • XHTML-Transitional. Dipunginaaken kanggé ndamel halaman ingkang pérangan ageng ngginakaken tag-tag HTML.
  • XHTML-Frame. Dipunginaaken manawi kita nganggé frame inga halaman web.