Back

ⓘ Nexus
Nexus
                                     

ⓘ Nexus

Nexus ya iku tembang sing ducapaké déning Alfred North Whitehead kanggé nduduhaké jaringan èntitas aktual saka alam dunya lan isiné. Ing alam semesta iki èntitas aktual tersebar. Èntitas aktual-èntitas aktual iki saling nabrakaké kabèh lan mbentuk èntitas aktual liyané. Manaké èntitas aktual adidasar saka èntitas aktual-èntitas aktual sing bedha ing sisihé mau nèxus. Panganggo tembung Nexus dicethusake kaliyam Whitehead kanggo nedhokaken realitas substansi sing akèh diwicarakake kaliyan penganut paham Materialisme. ubstansi ya iku hakikat saka sesuatu. Ing njero filsafat prosès, nexus kalebu saka akèhé entitas aktual sing ana ing njero alam dunya iki.

                                     

1. Pratélan Pustaka

  • Sudarminta. 1991, Filsafat Prosès, Sebuah Pengantar Sistematik Filsafat Alfred North Whitehead. Yogyakarta: Kanisius.
  • Kleden, Paulus Budi. 2002, Dialog Antragama Dalam Terang Filsafat Prosès Alfred North Whitehead. Maumere: Ledalero.
  • Cobb, John B. dan David Ray Griffin. 1976, Process Theology, An Introduction. Philadelphia: The Westminster Press.
  • Whitehead, Albert North terj. 2009, Filsafat Prosès, Prosès dan Realitas Dalam Kajian Kosmologi. Kreasi Wacana.
  • Audi, Robert ed. 1995, The Cambridge Dictionary of Philosophy. Cambridge: The Press Syndicate of the University of Cambridge.
  • Bria, Emanuel. 2008, Jika Ada Tuhan Mengapa Ada Kejahatan: Percikan Filsafat Whitehead. Yogyakarta: Kanisius.
                                     
  • dipun - ginakaken ing alur carita kaliyan ndamel grup ingkang namanipun The Nexus Dipunpimpin déningh Wade Barrett, grup punika nyerbu acara RAW ing daya
  • diadegaké ing Koréa ing wulan Dhésèmber 1994 kanthi irah - irahan pisanan, Nexus The Kingdom of the Winds, taun 1996. Maneka irah - irahan dirilis kaya ta
  • 1958. Reunion in Barcelona, Northwood, England: Scorpion Press, 1959. Nexus Book Three of The Rosy Crucifixion Paris: Obelisk Press, 1960. ISBN 0 - 8021 - 5178 - 7