Back

ⓘ Munmyo Jeryeak
Munmyo Jeryeak
                                     

ⓘ Munmyo Jeryeak

Munmyo Jeryeak, Munmyo-ak, utawi Eungan-jiak punika jinising musik tradhisional Koréa. Jeryeak, musik ingkang dipun-ginakaken wonten ing ritual jaman rumiyin ing Koréa. Musik punika mirunggan nalika dipunwontenaken upacara pakurmatan dhateng Kong Fu-zi, Mengzi, Anja, Seol Chong, lan Choe Chi-won ing kuil Munmyo ing Seoul.

                                     

1. Sajarah

Musik punika gadhah témpo ingkang lambat lan dados rèferènsi musik tuwa dhéwé ing Asia Wétan ingkang taksih wonten amargi musik ingkang sami boten dipunmainaken malih ing Cina. Munmyo Jeryeak wiwitanipun dipuntepangaken saking Dinasti Song Cina nalika masa pamaréntahan Dinasti Goryeo 918-1392. Wonten ing taun 1116, taun kaping 11 masa pamaréntahan Raja Yejong, pemusik Wang Jaji lan Mun Gongmi dipunkintun dhateng Song supados sinau babagan musik ritual Cina. Salajengipun musik punika dipun-ginakaken wonten ing rituan kurban ing Kuil Wongu, Sajik, Taemyo, lan Kuil Munmyo.

Permainan musik ritual punika pikantuk kawigatosan mirunggan nalika masa pamaréntahan Raja Sejong Yang Agung bertahta taun 1418 - 1450. Awit pambiyantu saking ahli musik Park Yeon ngembangaken musik punika kanthi ndamel nadanipun supados mirib kaliyan musik Cina kuna saking Dinasti Zhou kanthi ngginakaken rèferènsi saking buku-buku Cina kuna kados ta Jurye, Tonjeon, Jinsiak, lan Seokjeon-akbo. Kala punika repertoar dipunkembangaken dados 15, nanging namung 6 repertoar ingkang dipunmainaken sapunika, inggih punika:

  • Songsin-hwangjong-gung
  • Yeongsin-hwangjonggung
  • Goseon-gung
  • Ichik-gung
  • Namnyeogung
  • Jungnyeo-gung

Munmyo Jeryeak punika dipunmainaken kaliyan orkèstra piranti-piranti musik ingkang kapérang dados kalih inggih punika Orkèstra Deungga lan Orkèstra Heonga. Orkèstra Deungga dipunmainaken wonten ing teras déné ingkang Orkèstra Heonga punika dipunmainaken wonten ing ngandhaping teras. Piranti musik ingkang wonten ing Deungga inggih punika pyeonjong, pyeongyeong, teukjong, geum, seul, so, hun, ji, yak, jeok, eo, lan bak. Déné Heonga punika dipunmainaken kaliha piranti musik kados ta pyeonjong, pyeongyeong, nogo, nodo, jingo, hun, ji, yak, jeok, bu, chuk, eo, lan bak.

Wonten ing Munmyo Jeryeak punika ugi dipuntingalaken ngèlmu jogèd baris kanthi pemainipun cacahipun 64 tiyang. Sami kados wonten ing Jongmyo Jeryeak, ngèlmu ing Munmyo Jeryeak ugi kapérang dados mumu jogèd militèr lan munmu jogèd sipil. Penari munmu nyekel wulu pitik pegar ing sisih tengen tangan lan yak, suling saking pring. Déné ingkang penari mumu nyekel palu lan tameng.