Back

ⓘ Ernst Boris Chain
Ernst Boris Chain
                                     

ⓘ Ernst Boris Chain

Ernst Boris Chain inggih punika salah satunggaling biokimiawan Inggris keturunan Jerman Yahudi.

Bapak Ernst Chain rawuh saking Kamaharajan Rusia dhateng Jerman saperlu sinau kimia. Piyambakipun dumunung ing mrika, nikah kalih satunggaling wanita Berlin lan miwiti perusahaan manufaktur bahan kimia ingkang suksés. Nalika piyambakpun séda ing taun 1920, putranipun, Ernst taksih umur 14 taun. Ernst marisi kasuksésan kulawarganipun, nanging inflasi parah wonten ing Jerman nalika punika Républik Weimar ing taun 1923 lan 1924 mbrasta. Nanging kulawarga punika taksih saged ngirim Chain eném ing Universitas Friedrich Wilhelm. Wonten ing mrika, Chain milih-milih karier minangka pianis konser kanthi tumemen lan piyambakipun asring ngawontenaken pertunjukan ing masarakat. Piyambakipun pikantuk gelar Ph.D. ing taun 1930.

Chain sampun nyinaoni biokimia enzim, lan piyambakipun nglajengaken panalitén wonten ing babagan punika dumugi Adolf Hitler dados Reichskanzler ing taun 1933. Éwadéné lair wonten ing Berlin lan sampun dipunnaturalisasikaken, Chain sadhar bilih minangka Rusia berdarah Yahudi ingkang nganut paham pulitik sayap kiri, piyambakipun gadhah kesempatan ingkang langkung saé wonten ing papan sanès. Piyambakipun nuju ing Britania Raya sasampunipun Hitler dados panguwasa. Nanging, wonten ing taun salajengipun piyambakipun boten saged mbekta ibu kaliyan sadhérékipun ing luar nagari; ibunipun séda ing kamp konsèntrasi Nazi, lan sadhérékipun ical.

Punika sebabipun Chain boten naté manggihaken karya Alexander Fleming babagan penisilin minangka péranganing risétipun ingkang langkung ageng babagan antibiotika lan enzim sesarengan kaliyan Howard Walter Florey, Baron Florey. Ingkang manggihaken bilih sajatosipun penisilin punika sanès enzim, lan Chain "menghipotesisaken" strukturipun - lajeng dipunbuktikaken lumantar kristalografi sinar X déning Dorothy Mary Hodgkin. Nalika taun 1945, sesarengan kaliyan Alexander Fleming lan Howard Florey, piyambakipun menangaken Bebungah Nobel ing babagan Fisiologi utawi Kedhokteran.

Rumiyin Ernst Chain gampil éwah pribadinipun lan kadang kala pambrontak, lan piyambakipun boten remen kaliyan perkembangan pasca perang wonten bidangipun ing Inggris. Kaliyan garwanipun, biokimiawati Anne Beloff, lan anak-anakipun, piyambakipun pindhah ing Italia saperlu mandégani Pusat Penelitian Internasional kanggé Mikrobiologi Kimia, pusat kapisanan kanggé studi antibiotik. Pungkasan, piyambakipun kondur dhateng Inggris nalika taun 1961 lan pikantuk kalungguhan profesor biokimia wonten ing Imperial College, London.

                                     
  • Brenner, Fisiologi atau Kedhokteran, 2002 Elias Canetti, Sastra, 1981 Ernst Chain Fisiologi atau Kedhokteran, 1945 James Chadwick, Fisika, 1935 Austen
  • Spencer Gasser panemon manéka serat saraf 1945 Sir Alexander Fleming, Ernst Boris Chain Sir Howard Walter Florey panemon penisilin lan fungsinipun dhateng
  • Melvin Schwartz, Jack Steinberger 1987 J. Georg Bednorz, K. Alex Müller 1986 Ernst Ruska, Gerd Binnig, Heinrich Rohrer 1985 Klaus von Klitzing 1984 Carlo Rubbia