Back

ⓘ Ramadhan K.H.
Ramadhan K.H.
                                     

ⓘ Ramadhan K.H.

Ramadhan K.H. utawi ingkang gadhah nama lengkap Ramadan Karta Hadimadja inggih punika salah satunggaling panulis biografi ing Indonésia ingkang miyos wonten ing Bandung tanggal 16 Maret 1927 lan séda ing Cape Town, Afrika Selatan ing tanggal 16 Maret 2006. Piyambakipun séda sasampunipun kènging lelara kanker prostat dangunipun ±3 wulan.

                                     

1. Biografi

Kathah tiyang ingkang nyeluk Ramadhan KH punika kaliyan sebatan Kang Atun. Piyambakipun inggih punka putra ingkang kaping pitu saking sedasa sedhèrèkipun. Bapakipun, Rd. Edjeh Kartahadimadja, inggih satunggaling patih Kabupatèn Bandung ing jaman pamarèntahaning Hindia Walanda. Déné ibunipun ingkang asma Saidah. Aoh K. Hadimadja 1911-1972 ingkang ugi misuwur dados pujangga lan novelis, inggih punika kangmas kandhungipun Ramadhan ingkang sami bapakipun nanging saking garwa bapakipun ingkang sapisan, inggih punika Rd. Djuwariah binti Martalogawa. Nalika yuswanipun Ramadhan dѐrѐng jangkep tigang sasi, bapkipun sampun kesengsem kaliyan wanita sanèsipun, lan Saidah, ibunipun dipunpegat lan dipunwangsulaken ing kampung aslinipun. Ramadhan ingkang langkung caket kaliyan ibunipun wau, ingkang dadosaken piyambakipun saged ngraosaken deritanipun para kaum èstri. Ramadhan sampun naté kecathet dados mahasiswa ITB lan Akademi Dinas Luar Negeri ing Jakarta, nanging ing kekalihipun sekolah wau boten lulus.

                                     

2. Padamelanipun

Ramadan sampun naté makarya dangunipun 13 taun dados wartawan ing Antara. Lajeng, piyambakipun medal saking kantoripun amargi boten kiyat ningali kaanan korupsi ingkang kadadosan ing kantoripun. Piyambakipun ugi sampun naté makarya dados Redaktur Majalah Kisah, Redaktur Mingguan Siasat lan Redaktur Mingguan Siasat Baru. Ing gesangipun, Ramadan misuwur dados pujangga ingkang kreatip saha produktip. Piyambakipun ugi kathah nyerat puisi, carkak, novèl, biografi, panerjemah, saha editor. Kempalan puisinipun ingkang dipunwedalaken kanthi irah-irahan" Priangan Si Djeita” 1956, dipunserat nalika Ramadan kondur dhateng Indonésia saking tindakan dhateng Éropah ing taun 1954. Ing wekdal punika, piyambakipun mirsani tanah lairipun ing Jawa Kulon nembé wonten gejolak amargi wonten prastawa separatis. Kaanan sosial pulitik ingkang bubrah punika ingkang dados inspirasinipun kanggé nyerat puisi-puisi punika. Sastrawan Sapardi Djoko Damono paring pamanggih bilih buku kasebat inggih buku kempalan puisi ingkang saé piyambak dipunwedalaken ing sadangunipun Ramadan gesang, lan buku kempalan puisi ingkang saé piyambak ing Indonésia sasampunipun buku sanèsipun ingkang sampun naté dipunwedalaken piyambakipun. Piyambakipun inggih pujangga ing indonésia ingkang nggurit puisinipun mawi format tembang Kinanthi. Ing taun-taun salajengipun, Ramadan dumunung ing Capetown, Afrika Selatan, ndhèrèk garwanipun, Salfrida Nasution, ingkang dados Konsul Jenderal Republik Indonesia ing kitha wau. Sadèrèngipun, piyambakipun ugi sampun naté dumunung ing Los Angeles, Paris, Jenewa, lan Bonn, ndhèrèk garwanipun ingkang sepisanan, inggih punika Pruistin Atmadjasaputra, ingkang ugi makarya dados diplomat, ingkang misuwur kanthi nama Tines”. Ramadan nikah kaliyan" Tines”, ing taun 1958, ingkang séda langkung rumiyin ing Bonn, Jerman, tanggal 10 April 1990. Ing taun 1993, Ramadan nikah kaliyan Salfrida, kancanipun Tines ingkang naté nyumbang getih kanggé Tines, garwanipun.

                                     

3. Karya-karya Ramadan

Novèl

 • Rojan revolusi 1971
 • Ladang Perminus 1990
 • Kulawarga Permana 1978
 • Kemelut hidup 1977

Terjemahan

 • Yerma: drama tragis dalam tiga babak dan enam adegan olèh Federico García Lorca 1956
 • Rumah Bernarda Alba olèh Federico García Lorca 1957
 • Romansa Kaum Gitana olèh Federico García Lorca 1973
                                     

3.1. Karya-karya Ramadan Biografi

 • Soeharto pikiran, ucapan, dan tindakan saya: otobiografi 1988
 • Gobel, pelopor indhustri elektronika Indonesia dengan falsafah usaha pohon pisang 1994
 • Soemitro, mantan Pangkopkamtib: dari Pangdam Mulawarman sampai Pangkopkamtib 1994
 • H. Djaelani Hidajat-dari tukang sortir pos sampai mantri: sebuah otobiografi dipunserat sesarengan kaliyan Tatang Sumarsono 2002
 • Kuantar ke Gerbang: kisah cinta kisah cinta Ibu Inggit dengan Bung Karno 1981
 • Sjamaun Gaharu, cuplikan perjuangan di daerah modal: sebuah autobiografi dipunserat sesarengan kaliyan Hamid Jabbar, Sjamaun Gaharu 1995
 • Gelombang hidupku: Dewi Dja dari Dardanella 1982
 • Hoegeng, pulisi idaman dan kenyataan: sebuah autobiografi dipunserat sesarengan kaliyan Abrar Yusra 1993
 • H. Priyatna Abdurrasyid-dari Cilampeni ke New York: mengikuti hati nurani 2001
 • Pergulatan tanpa henti-Adnan Buyung Nasution dipunbiyantu nyerat déning Ramadan K.H. dan Nina Pane 2004
 • D.I. Pandjaitan, pahlawan revolusi palastra dalam seragam kebesaran: biografi dipunserat sesarengan kaliyan Sugiarta Sriwibawa 1997
 • A.E. Kawilarang-untuk Sang Merah Putih: pengalaman, 1942-1961 1988
 • Demi bangsa-liku-liku pengabdian Prof. Dr. Midian Sirait: dari guru SR Porsea sampai Guru Besar ITB dipunserat sesarengan kaliyan Sugiarta Sriwibawa 1999
 • Bang Ali demi Jakarta 1966-1977: memoar 1992


                                     

3.2. Karya-karya Ramadan Novèl

 • Rojan revolusi 1971
 • Ladang Perminus 1990
 • Kulawarga Permana 1978
 • Kemelut hidup 1977
                                     

3.3. Karya-karya Ramadan Terjemahan

 • Yerma: drama tragis dalam tiga babak dan enam adegan olèh Federico García Lorca 1956
 • Rumah Bernarda Alba olèh Federico García Lorca 1957
 • Romansa Kaum Gitana olèh Federico García Lorca 1973
                                     

3.4. Karya-karya Ramadan Sanès-saѐsipun

 • Peran historis Kosgoro dipunserat sesarengan kaliyan Sugiarta Sriwibawa 2000
 • Mochtar Lubis bicara lurus: menjawab pertanyaan wartawan 1995
 • Kita banyak berdusta-wawancara pers lan tulisan Laksamana Sukardi penyunting sesarengan kaliyan Endo Senggono 2000
 • Pers bertanya, Bang Ali menjawab 1995
 • Menguak duniaku-kisah sajati kelainan sèksual dipunserat sesarengan kaliyan R. Prie Prawirakusumah 1988
 • Syair Himne Asian Games Jakarta 1963
 • Rantau dan Renungan I: budayawan Indonesia tentang pengalamannya di Perancis penyunting sesarengan kaliyan Jean Couteau, Henri Chambert-Loir 1999
 • Bola Kerandjang-liputan Olimpiade Helsinki 1952 – bukunipun ingkang sepisanan medal
 • Amatan para ahli Jerman tentang Indonesia, disunting bersama dengan Berthold Damshäuser 1992
 • Rantau dan renungan: budayawan Indonesia tentang pengalamannya di Perancis 1992
 • Transmigrasi: harapan dan tantangan 1993
 • Dari monopoli menuju kompetisi: 50 taun telekomunikasi Indonesia sajarah dan kiat manajemen Telkom dipunserat sesarengan kaliyan Sugiarta Sriwibawa, Abrar Yusra 1994