Back

ⓘ Horai
Horai
                                     

ⓘ Horai

Wonten ing mitologi Yunani, Horai punika tiga dewi ingkang ngatur katertibaning pagesangan. Tiga dewi mau inggih punika putri saking Zeus lan Themis, lan sedhèrèk kuwalon saking Miorai.

                                     

1. Wonten ing mitologi

Para Horai mau ing Iliad minangka ingkang njagi gerbang awan Zeus. Déné miturut Hesiodos, Zeus agarwa Themis lajeng wiyos Eunomia, Dike, lan Eirene dewi-dewi hukum ingkang njagi masarakat. Dewi-dewi mau dipunsembah mliginipun wonten ing Kutha Athena, Argos, lan Olimpia. Ugi wonten ing Himne Homeros punika Thallo, Auxo, lan Karpo dewi-dewi mangsa ingkang "merepresentasikan" mangsa semi, mangsa panas, lan mangsa palastra. Ketiganipun dipunsembah wonten ing padésan mliginipun ing kalangan para wong tani ing sadaya Yunani.

Wonten ing kelompok Horai kapisan inggih punika Eunomia, Dike lan Eirene Dike punika dewi keadilan lan moral. Dike punika kagunga kuwaos awit keadilan manungsa déné ibunipun Themis gadhah kuwaos awit keadilanipun para déwa. Dike wiyos minangka manungsa lan Zeus mapanaken Dike wonten ing bumi kanggé njagi umat manungsa supados tetep adil. Dike kanthi rikat rumaos bilih pérangan punika mustahil lan pungkasan dipunmapanaken déning Zeus wonten ing Gunung Olimpus. Eunomia punika dewi hukum lan perundang-undangan. Eirene utawi Irene punika dewi kedamaian lan kekayaan ugi kagambaraken wonten ing kagunan kuna minangka priyantun èstri enem ingkang ayu mbeta kornukopia tongkat karajan lan obor utawi rhiton.

Wonten ing Erga Kai Hemerai karyanipun Hesiodos, para Horai sesarengan kaliyan para Kharis ugi para Feitho paring makutha Pandora kaliyan karangan sekar. Ugi Afrodit ingkang kapisan medal saking segara, dipundandani lan dipunparingi busana ingkang dipunclup kaliyan sekar ing mangsa semi déning para Horai.

Ing kelompok angka kalih inggih punika Thallo, Auxo, lan Karpo dipunaturaken asalipun saking Afrodit lan kalebet lambang saking pagesangan lan tuwuhan. Thallo Θαλλώ, kanthi barès punika ateges tiyang ingkang mbeta sekar-sekaran utawi Thalatte punika dewi mangsa semi, tunas lan sekar-sekaran. Kajawi punika ugi palindung para nom-noman. Auxo Αὐξώ, punika ateges penambah, sesarengan kaliha Hegegome dipunpuja ing Athena minangka para Kharis. Karpo Καρπώ, Carpho, utawi Xaarpo punika ing paring dedhararan. Ugi dados pelayanipun Persefone, Afrodit, lan Hera. Kajawi punika ugi asring dipungayutaken kaliyan Dionisos, Apollo, lan Pan.

                                     
  • kang ngendhalèkaké panèn, kasuburan lemah, mangsa dilambangaké nganggo Horai lan gandum. Demeter iku putri saka Kronos lan Rhea. Sawisé lair, Demeter
  • punika salah satunggal saking 7 garwanipun Zeus Themis punika gadhah lare Horai lan Astraia saking Zeus. Themis ugi wonten ing Delos kanggé mirsani wiyosipun