Back

ⓘ Tisha BAv
Tisha BAv
                                     

ⓘ Tisha BAv

Tisha BAv inggih punika dinten berkabung kangg ètiyang Yahudi saben taun ingkang tiba ing tanggal 9 wulan Ab inggih punika wulan kaping 5 ing kalender Yahudi. Manawi tanggal 9 Ab tiba ing dinten Sabat, mila peringatan dipun-gantos tanggal 10 Ab. Peringatan wujud puasa 25 jam lan doa, dipuniringi pembacaan Kitab Ratapan lan Kitab Ayub. Wonten sejumlah bencana ingkang dipunpèngèti ing dinten punika, mliginipun hancure Bait Suci kawiwitan lan kaping kalih ing tanggal ingkang sami ing salebeting kalender Yahudi punika kapisah 655 taun.

Tiga minggu kapungkasan sadèrèngipun Tisha BAv dipuntèpang minangka Peringatan 3 Minggu, manawi 9 dinten pungkasan sadèrèngipun Tisha BAv dipunsebat Peringatan 9 dinten.

                                     

1. Gangsal Bencana Utama

Miturut Mishnah Taanit 4:6, wonten 5 prastawa ingkang wigati nyedihaken kadadosan ing 9 Ab.

 • Kehancuran Bait Suci kaping kalih dipunyasa déning Ezra lan Nehemia ing asta bala Romawi ing wulan Agustus 70 M, pramila tiyang0-tiyang Yahudi kasebar ing jawi saking tanah Israèl. Talmud Taanit, kehancuran dipunwiwiti tanggal 9 Ab lan Bait Suci terbakar ngantos tanggal 10 Ab.
 • Kalih welas mata-mata dipunkintun déning Musa kanggé ningali tanah Kanaan. Namung 2 tiyang, Yosua bin Nun lan Kaleb bin Yefune ingkang mbeta pawarta ingkang saé, 10 ingkang sanès nyariosaken hal-hal ingkang buruk babagan tanah punika, pramila bangsa Israèl berputus asa lan mberontak dateng Tuhan. Amargi Tuhan nghukum bangsa punika, inggih punika saben tiyang ingkag yuswa 20 taun ing inggil ing wanci punika badhé nginjakaken samparan ing lemah tengenn, kejawi Yosua lan Kaleb. Wilangan 13–14
 • Minagka kalajengan pengepungan Yerusalem taun 70 M, jenderal Romawi Turnus Rufus ngajuraken bekas-bekas Bait Suci lan laladan sawatawis taun 133.
 • Tentara Roma ngajuraken pemberontakan Bar Kokhba lan ngajuraken kutha bètèng Betar, mbunuh langkung saking 100.000 tiyang Yahudi, ing tanggal 8 Juli 132 9 Ab 3892 AM.
 • Kehancuran Bait Suci kawiwitan ingkang diyasa déning raja Salomo sarta kapungkasan Karajan Yehuda ing asta raja Babel Nebukadnezar II ing taun 586 SM. Penduduk Yehuda lajeng dipunbheta Pembuangan ke Babel. Bait Allah wiwit dipunhancuraken tanggal 7 Ab 2 Raja-raja 25:8 dan berlangsung sampai tanggal 10 Yeremia 52:12. Api wiwit dipunsulut ing siyang dinten tanggal 9 Taanit 29a.
                                     

2. Bencana Sanes

Ing salah sawijining dinten prastawa sedih sanès ingkang dipunperingati ing tanggal 9 Ab:

 • Perang Salib pertama dipunumumaken déning Paus Urban II ing tanggal 20 Juli 1095 9 Ab 4855 AM, mbunuh 10.000 tiyang Yahudi ing wulan kawiwitan lan ngajuraken pemukiman Yahudi ing Perancis lan laladan Rhineland.
 • Ing sonten dinten 9 Ab 5702 AM 23 Juli 1942, deportasi massal tiyang Yahudi dipunwiwiti saking Warsaw Ghetto ing Treblinka.
 • Tiyang Yahudi dipunusir saking Spanyol miturut Dekrit Alhambra ing tanggal 11 Agustus 1492 9 Ab 5252 AM.
 • Tiyang Yahudi dipunusir saking Inggris tanggal 25 Juli 1290 9 Ab 5050 AM.
 • Ing tanggal 1 Agustus 1914 9 Ab 5674 AM, Perang Dunia I pecah lan njalari kehancuran ingkang luar biyasa ing Éropah sarta dados dhasar Perang Dunia II lan Holocaust Pembantaian tiyang Yahudi déning Nazi Jerman.
 • Gedung komunitas Yahudi ing Buenos Aires dibom kaliyan kurban 86 ninggal lan 300 luka-luka, ing dinten Senin, 18 Juli 1994 10 Ab 5754 AM.
                                     

3. Aturan Peringatan

Tisha BAv ndhèrèk aturan ingkang sami ketatipun kaliyan peringatan Yom Kippur. Sanèsipun puasa 25 jam, wiwit petang dinten 9 Ab ngantos ing wiwit petang dinten salajengipun, ugi wonten5 larangan:

 • Dipunlarang ngagem krim utawi lenga
 • Dipunlarang ngagem sepatu wacucal
 • Dipunlarang berhubungan badan
 • Dipunlarang ndahar utawi ngunjuk
 • Dipunlarang mbasuh utawi siram
                                     

4. Pranala njaba

 • Educational Resources about Tisha BAv
 • Study Sheet For Tisha B’Av - The Meaning of Breaking the Glass at Jewish Weddings
 • This years secular date for Tisha BAv
 • Tishah BAv - A Guide to the Service
 • Hundreds of Shiurim on Tisha BAv

Cithakan:JewishHolidays