Back

ⓘ Sekretariat Militer Kamentrian Sekretariat Negara Indonesia
Sekretariat Militer Kamentrian Sekretariat Negara Indonesia
                                     

ⓘ Sekretariat Militer Kamentrian Sekretariat Negara Indonesia

Sekretariat Militer inggih punika salah satunggaling lembaga ingkang mapan wonten ing sak ngandhaping Kamentrian Sekretariat Nagara Indonésia. Sekretariat Militer gadhah tugas kanggé ngawontenaken pinaringan panyengkuyung teknis lan administrasi dhateng Présidhèn kanggé ngawontenaken kakuasan paling inggil ingkang nyangkupi Angkatan Darat, Angkatan Laut, lan Angkatan Udara, kanggé ngangkat lan mandhegaken Tentara Nasional Indonésia lan Kapolisian Nagara Rèpublik Indonésia, nganugerahaken gelar, tandha jasa lan tandha kehormatan ingkang wewenangipun wonten ing Présidhèn, saha koordinasi pengamanan Présidhèn lan Wakil Présidhèn. Sekretariat Militer dipunpandhegani déning satunggal Sekretaris Militer ingkang mapan wonten ing sak ngandhaping lan gadhah tanggel jawab dhateng Mantri Sekretaris Nagara. Amargi saking jabatanipun, Sekretaris Militer ugi nindakaken tugas minangka Sekretaris Dewan Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan.

                                     

1. Fungsi

Sekretariat Militer gadhah fungsi ing antawisipun inggih punika:

 • Nyusun rencana program lan anggaran, evaluasi lan pengawasan, administrasi kauangan, administrasi kapegaweyan, lan administrasi urusan wonten ing lingkungan Sekretariat Militer.
 • Paring panyengkuyung teknis lan administrasi pengkoordinasian panyelenggaran pengamanan kanggé pengamanan fisik lan non fisik kanggé Présidhèn lan Wakil Présidhèn saha kulawarganipun, saha tamu nagara ingkang sami tingkatanipun kaliyan Kepala Nagara/ Kepala Pamaréntahan nagara asing;
 • Nindakaken koordinasi kaliyan instansti tartamtu ingakng gadhah gegayutanipun ngengingi penganugerahan tanda kehormatan kanthi imbal balik ing antawisipun Pamarentah Republik Indonesia kaliyan pamaréntah nagara aasing
 • Nindakaken urusan adinistrasi kanggé nganugerahaken gelar pahlawan saha lampahing kegiyatan teknis lan administrasi kanggé nganugerahaken tandha kahormatan ingkang wewenang kanggé netepaken saking Présidhèn
 • Mbina administrasi lan paring pitedah teknis ing babagan pengamanan dhateng Ajudan Présidhèn lan Ajudan Wakil Présidhèn, Ajudan garwanipun Présidhèn lan Ajudan garwanipun Wakil Présidhèn Dhokter Pribadi Présidhèn lan Dhokter Pribadi Wakil Présidhèn
 • Pelayanan teknis lan administrasi pembinaan personel Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, lan Kapolisian Nagara Republik Indonesia ingkang gadhah gegayutan kaliyan pengangkatan utawi mandhegaken wonten ing kalungguhan saha pangkat perwira AngkatanDarat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, lan Kapolisian Nagara Republik Indonesia saha ngangkat utawi mandhegaken saking dhinas kaprajuritan ingkang gadhah wewenang netepaken wonten ing Présidhèn.
 • Paring dhukunganteknis lan administrasi nglampahaken tugas Présidhèn dados ingkang nyepeng kakuasan paling inggil Angkatan Darat, Angkatan Laut, lan Angkatan Darat.
                                     

2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi ingkang wonten ing sekretariat militèr Présidhèn punika kapérang kados makaten:

 • Biro Gelar, Tanda Jasa, lan Tanda Kehormatan
 • Tim Dhokter Kepresidenan
 • Biro Umum
 • Biro Personel TNI lan POLRI
 • Staf Khusus Présidhèn lan Staf Khusu Wakil Présidhèn
 • Biro Pengamanan
 • Anggota TNI lan POLRI ingkang mapan wonten ing Kemensetneg lan Setkab
 • ADC Kepresidenan