Back

ⓘ Lembaga Penerbangan lan Antariksa Nasional
Lembaga Penerbangan lan Antariksa Nasional
                                     

ⓘ Lembaga Penerbangan lan Antariksa Nasional

Cithakan:Infobox lembaga nonstruktural Indonésia Lembaga Penerbangan lan Antariksa Nasional utawi ingkang asring dipuncekak kanthi nama LAPAN, inggih punika Lembaga Pamarentah Non Departemen Indonésia ingkang gadhah tugas nindakaken tugas pamaréntahan ing babagan panaliten lan pangrembakaning dirgantara lan mupangatipun. Lembaga punika dipunpandhegani déning Drs. Bambang Tedjasukmana Setiawan Dipl. Ing.

                                     

1. Sajarah Wujuding LAPAN

  • Organisasi LAPAN sampun saged dipunsempurnakaken kanthi wontenipun sapérangan Keppres ingkang kaping pungkasan inggih punika Keppres Nomor 9 Taun 2004.
  • 31 Mèi 1962 dipunbentuk Panitia Austronautika déning Mantri ingkang kaping sapisan RI, Ir. Juanda minangka Ketua Dewan Penerbangan RI lan R.J. Salatun minangka Sekretaris Dewan Penerbangan RI;
  • 27 November 1963 dipunbentuk Lembaga Penerbangan lan Antariksa Nasional LAPAN kanthi wontenipun Dudutan Présidhèn Keppres Nomor 236 Tahun 1963 bab LAPAN, kanggé nglembagakaken manawi wonten program-program pembangunan kedirgantaraan nasional;
  • 22 September 1962 dipunbentuk Projek Roket Ilmiah lan Militer Awal PRIMA afiliasi AURI lan ITB. Projek PRIMA saged kasil damel lan ngluncuraken kalih roket seri Kartika sisan kaliyan telemetrinipun ing taun 1964.
                                     

2.1. Sajarah Satelit Indonésia Tahun 1980-an

Uji Terbang momotan roket misi komunikasi radio amatir ing taun 1982. Uji punika dipuntindakaken Lapan kanthi ngawontenaken kerja sama kaliyan organisasi Amatir Radio Indonésia Orari. Sekawan roket dipunluncuraken kanthi dhuwuripun 30 kilomèter ingkang mbeto pemancar radio ingkang saged makarya wonten ing frekuensi amatir 146.500 MHz kanthi daya 2 watt. Kalih roket kasil ngirim sinyal radio ingkang wosipun inggih mbeto data meteorologi lan data olah gerak roket ingkang wujud multitone punika dhateng stasiun Orari ingkang kasebar wonten ing Jawa Kulon, Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, lan Kalimantan.

                                     

2.2. Sajarah Satelit Indonésia Taun 1990-nan

Uji terbang konsentrator antariksa digipeater ing taun 1996. Konsentrator antariksa konsensa inggih sajatosipun wujud komputer ingkang gadhah fungsi dados flying mail box lan router kanggé komunikasi kanthi mode store and forward. Satelit punika dipundamel minangka margi kanggé medal saking jaringan-jaringan komunikasi ingakng sampun wiwit macet dipun-ginakaken ing wekdal punika. Minangka router, konsensa badhé damel rute surat-surat elektronik saking satunggal node dhateng node sanèsipun miturut ancas ingkang sampun dipunparingaken. Minangka flying mail box, konsensa badhé nyimpen berkas-berkas dhata ingkang dipunkintun dhateng direktori hard disk store lan salajengipun dipunkintun ing ancas ingakng sampun dipuntemtokaken forward.

                                     

2.3. Sajarah Satelit Indonésia Taun 2000-nan

Pangrembakaning model engineering satelit Lapsat wonten ing taun 2001. Model satelit punika dipunrancang supados saged njangkepi persaratan kanggé operasi ingkang kados makaten: a saben model sub sistemipun kedah saged dipungabungaken, b dipunoperasikaken catu daya, momotan komunikasi data digital lan telemetri kedah saged dipunkendhalekaken kanthi jangkep saking onboard komputer. Pangrembakaning model engineering satelit Inasat wonten ing taun 2003. Pangrembakaning Inasat gadhah ancas kanggé nganalisis dinamika maburipun, karakteristik satelit lan karakteristik medan magnet. Ing wekdal sapunika sampun wiwit dipun-ginakaken perangkat désain satelit saéngga sampun saged dipunlampahaken uji simulasi. Saking uji kasebat sampun saged dipunmagertos karakteristik orbit lan lingkunganipun, kados radiasi srengéngé lan pangaribawa radiasi elektron dhateng piranti-piranti satelit.

                                     

3. Pangrembakanipun ing wekdal sapunika

Pangrembakaning model terbang satelit Lapan-Tubsat/ Lapan A1 dipunwiwiti ing taun 2004. Pangrembakaning satelit pengamatan Lapan A2 dipunwiwiti ing purwakaning taun 2007 dados fase énggal ingkang langkung mandhiri. Pangrembakaning satelit pengindraan tabih Lapan-B1 ingkang énggal, dipunwiwiti kanthi pangrembakaning imager ingkang dados momotan satelit kanggé misi pengindraan tebih. Cak-cakanipun inggih kanthi nunjang program ketahanan pangan nasional.

                                     
  • Lembaga Penerbangan lan Antariksa Nasional LAPAN Lembaga Sandi Nagara Lemsaneg Perpustakaan Nasional Républik Indonésia Perpusnas Daftar Lembaga pamaréntah
  • périodhe 1988 - 1997, tilas wakil ketua Lembaga Penerbangan lan Antariksa Nasional LAPAN périodhe 1978 - 1989, lan Mantri Pendidikan dan Kebudayaan ing mangsa
  • sosiologi lan demografi. Kartografi Indonésia Suriname Kaledonia Baru Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional Bakosurtanal Lembaga Antariksa dan Penerbangan
  • Nagara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional LAPAN Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP Kementerian Keuangan