Back

ⓘ Deputi Bidang Sumber Daya Manusia lan Kabudayan
                                     

ⓘ Deputi Bidang Sumber Daya Manusia lan Kabudayan

Deputi Babagan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan inggih punika unsur pelaksana sapérangan tugas lan fungsi saking Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ingkang mapan wonten ing sak ngandhapipun lan gadhah tanggel jwab dhateng Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional lan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional gadhah tanggel jawab dhateng Mantri Nagara Perencanaan Pembangunan.

                                     

1. Tugas lan fungsi

Deputi Babagan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan punika gadhah tugas kanggé nindakaken rumusan kawicaksanan lan lampahing anggènipun nyusun rencana pembangunan nasional ing babagan sumber daya manungsa lan kabudayan. Kangge nindakaken tugasipun, Deputi Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan gadhah fungsi kados makaten:

 • Nindakaken gayutan kerja ing babagan ngrencanakaken pembangunan nasional ing babagan keséhatan lan gizi masarakat, agama lan pendhidhikan, kependudukan, kulawarga berencana, pembrdayaan wanita, kasejahteran lan perlindhungan kanggé lare, saha kabudayan, pariwisata, tiyang enem lan ulah raga.
 • Lampahing kegiyatan nyusun lan ngrencanakaken pembangunan nasional ing babagan keséhatan lan gizi masarakat, agama lan pendhidhikan, kependudukan, kulawarga berencana, pembrdayaan wanita, kasejahteran lan perlindhungan kanggé lare, saha kabudayan, pariwisata, tiyang enem lan ulah raga.
 • Nindakaken tugas sanèsipun ingkang dipunparingaken déning Mantri Nagara/ Kepala kados bidhangipun piyambak-piyambak.
 • Nyamektakaken rumusan kawicaksanan bab ngrencanakaken pembangunan nasional ing babagan keséhatan lan gizi masarakat, agama lan pendhidhikan, kependudukan, kulawarga berencana, pembrdayaan wanita, kasejahteran lan perlindhungan kanggé lare, saha kabudayan, pariwisata, tiyang enem lan ulah raga.
 • koordinasi lan sinkronisasi kanggé ngrencanakaken pembangunan nasional ing babagan keséhatan lan gizi masarakat, agama lan pendhidhikan, kependudukan, kulawarga berencana, pembrdayaan wanita, kasejahteran lan perlindhungan kanggé lare, saha kabudayan, pariwisata, tiyang enem lan ulah raga.
 • Ningali, evaluasi lan analisis laporan bab lampahing ngrencanakaken pembangunan nasional ing babagan keséhatan lan gizi masarakat, agama lan pendhidhikan, kependudukan, kulawarga berencana, pembrdayaan wanita, kasejahteran lan perlindhungan kanggé lare, saha kabudayan, pariwisata, tiyang enem lan ulah raga.
                                     

2. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Deputi Babagan SUmber Daya Manungsal lan Kabudayan kapérang dados sekawan, inggih punika:

 • Sub Direktorat Keséhatan lan Gizi Masarakat
 • Direktorat Keséhatan dan Gizi Masarakat
 • Sub Direktorat Perorangan
 • Sub Direktorat Sumber Daya Keséhatan
 • Sub Direktorat Keséhatan Masarakat
 • Sub direktorat Pendidikan Dasar
 • Sub direktorat Pendidikan Tinggi
 • Direktorat Pendidikan;
 • Sub direktorat Pendidikan Menengah; lan
 • Sub Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, lan Informal;
 • Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, lan Pemberdayaan Perempuan
 • Sub direktorat Kependudukan;
 • Sub direktorat Keluarga Berencana;
 • Sub direktorat Perlindungan Anak;
 • Sub Direktorat Pemberdayaan Perempuan;
 • Sub direktorat Pengembangan kekayaan budaya;
 • Direktorat Agama, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
 • Sub direktorat Pemuda lan Olah Raga
 • Sub direktorat Pengembangan aji lan keragaman budaya
 • Sub direktorat pariwisata