Back

ⓘ Kejaksaan Negeri Republik Indonesia
Kejaksaan Negeri Republik Indonesia
                                     

ⓘ Kejaksaan Negeri Republik Indonesia

Kejaksaan Negeri Républik Indonésia inggih punika salah satunggaling lembaga kejaksan ingkang mapan wonten ing kutha krajan kabupatèn/kutha lan laladan hukumipun ingkang kalebet wewengkon panguaosing kabupatèn/ kutha.Kejaksaan Agung, kejaksaan tinggi, lan kejaksaan nagari, inggih punika panguaosing nagara mliginipun ing babagan penuntunan, wondene ing mriku sadayanipun inggih wujud satunggaling bab ingkang wetah lan boten saged dipunpontho- pontho malih. Kejaksaan tinggi dipunpandhegani déning Kepala Kejaksaan nagari utawi ingkang asring dipuncekak Kajari ingkang ngendhalekaken lampahing tugasipun lan wewenang kejaksaanipun wonten ing laladan hukumipun. Kejaksaan tinggi dipunbentuk dhedhasar putusan présidhèn saking panyaruwenipun Jaksa Agung. Wonten ing sapérangan prakawis tartamtu, ing laladan hukum kejaksaan nagari saged dipunbentuk malih cabang kejaksaan nagari ingkang dipunbentuk dhedhasar kaputusanipun Jaksa Agung.

                                     

1. visi lan Misi=

Ing ngandhap punika inggih tuladha visi lan misi kejaksaan nagari jakarta selatan ingkang sak garis vertikal kaliyan visi lan misi kejaksaan tinggi DKI Jakarta saha selaras kaliyan visi lan misi kejaksaan agung Républik Indonésia ingkang netepaken visi lan misinipun kados makaten:

Visi

Mujudaken aparatur ingkang propesional ingkang gadhah integritas moral nalika negakaken lan paring layanan hukum

Misi

 • Ngrampungakeng nangani prakawis ingkang radi rendhet lan dèrèng rampung
 • Ningkataken penyuluhan lan panerangan hukum
 • Leres lan rikat nalika ngrampungaken nangani satunggaling prakawis
 • Ningkataken sarana lan prasaran
 • Ningkataken kegiyatan operasi intelijen yustisal
 • Ngrampungaken pambiyantu hukum
 • Ningkataken profesionalisme lan moral para aparatur saking éwah- ewahaning pola pikir, budaya kerja lan tindak- tanduk;
                                     

2. Struktur Organisasi

Padatanipun, struktur organisasi ingkang wonten ing kejaksaan nagari kapérang dados makaten:

 • Urusan kaungan
 • Sub pérangan pembinaan, gadhah tugas kanggé nindakaken pembinaan saking manajemen lan pembangunan prasarana lan anggènipun ngemunah bab ketatausahaan, kepagaweyan, kasejahteraning pegawe, kauangan, perlengkapan, organisasi lan tata laksana, pangelolaan teknis saking kagunganipun nagara ingkang dados tanggel jawabipun saha paring panyengkuyung pelayanan teknis lan administrasi kanggé sadaya ékan kerja ing lingkungan kejaksaan nagari piyambak- piyambak kanggé nglancaraken kalampahaning tugasipun.
 • urusan perlengkapan
 • Kepala Kejaksaan nagari
 • Urusan kepegawaian
 • urusan tata usaha
 • urusan pabukon
 • sub seksi produksi sarana indhustri
 • Sub seksi ékonomi lan moneter
 • Sub seksi sosial lan pulitik
 • seksi intelijen, gadhah tugas kanggé nindakaken kegiyatan intelijen yustisial ing babagan ideologi, pulitik, ékonomi, keuangan, sosial budaya lan pertahanan keamanan, kanggé njurung kawicaksanan penegakan hukum lan keadilan saking tumindak ingkang preventif utawi represif nindakaken lan utawi ndhèrèk ngawontenaken ketertiban lan katentreman umum saha ngamanaken pembangunan nasioanal lan asilipun ing laladan hukum kejaksaan nagari piyambak- piyambak.
 • sub seksi penuntutan
 • sub seksi pra penuntutan
 • Seksi Tindak pidanan umum
 • sub seksi penuntutan
 • sub seksi penyidikan
 • seksi tindak pidana khusu
 • seksi perdata lan tata usaha nagara
                                     
 • Indonésia. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dumunung ing kutha krajan provinsi lan laladan hukumé nyakup wewengkon provinsi lan Kejaksaan Negeri dumunung
 • Républik Indonésia. Kejaksaan Tinggi, dumunung ing kutha krajan provinsi lan laladan hukumé nyakup wewengkon provinsi Kejaksaan Negeri dumunung ing kutha
 • Departemen Kelautan lan Perikanan Departemen Komunikasi lan Informatika Kejaksaan Républik Indonésia Kapulisèn Nagara Républik Indonésia Tentara Nasional
 • punika naté tugas ing Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat 1979 - 1981 Pusat Operasi Intelijen Kejaksaan Agung 1982 - 1983 Atase Kejaksaan ing KBRI Bangkok 1990 - 1995
 • Pengelolaan Perbatasan BNPP Kementerian Sajeroning Negeri Basrief Arief Jaksa Agung Republik Indonesia 2010 - saiki Basril Djabar Komisaris PT. Semen Padang