Back

ⓘ Dhaptar obyèk NGC 5001 - 6000
Dhaptar obyèk NGC 5001 - 6000
                                     

ⓘ Dhaptar obyèk NGC 5001 - 6000

Pratélan obyèk NGC 5001 - 6000 inggih punika salah satunggaling pratélan ingkang ngewrat Objèk NGC 5001 - 6000. Informasi ingkang kamot wonten ing tabèl punika dipunpendhet saking The Complete New General Catalogue and Index Catalogue of Nebulae and Star Clusters olèh J. L. E. Dreyer, ingkang dipunundhuh medal VizieR Service, database NASA/IPAC Extragalactic, lan database astronomi SIMBAD.

New General Catalogue utawi ingkang asring dipuncekak NGC inggih punika salah satunggaling jinis katalog astronomi ingkang misuwur wonten ing dunya astronomi. Katalog punika dipunsusun déning John Louis Emil Dreyer nalika taun 1888. Ngantos sapunika, NGC gadhah kirang langkung 7.840 objek ingkang misuwur kanthi sebatan objek NGC. Katalog punika inggih kalebet katalog ingkang paling komplit ingkang nyangkup sadaya jinis objek akasa, lan boten kawates wonten ing galaksi. Emil Dreyer ugi medalaken kalih seplemen ingkang misuwur kanthi sebatan Index Catalogues utawi ingkang asring dipuncekak kanthi nama IC. IC ingkang sepisanan dipunwedalaken ing taun 1895 lan ngewrat kirang langkung 1.520 objek, déné IC ingkang kaping kalih dipunwedalaken ing anawispun taun 1908 lan ngewrat kirang langkung 3.866 objèk, saéngga totalipun wonten kirang langkung 5.386 objek IC. Objek ingkang wonten ing belahan langit sisih kidul kirang saged dipundamel katalog kanthi jangkep, sanajan sadaya objek kasebat sampun kathah dipuntingali déning John Herschel utawi James Dunlop. Kathah kalepatan ingkang wonten ing NGC, sanajan sampun wonten kupiya kanggé ndandosi katalog ingkang sampun dipunrinti déning proyek NGC/ IC sasampunipun wonten kupiya parsial kaliyan Revised New General Catalogue RNGC déning Sulentic lan Tifft ing taun 1973, lan NGC 2000.0 déning Sinnot ing taun 1988.

Galaksi NGC 5001 - 6000 gadhah latar cahya ingkang radi padhang, wujudipun galaksi inggih alit, longitudnalipun wonten ing arah E- W, wujudipun katingal kados mripat. Ing sisih pérangan kidul katingal padhang radi peteng celak kaliyan lintang fruzzy kados bunderan. Bunderanipun inggih namung radi padhang sekedhik tinimbang nalika galaksinipun nembé lèrèn, lan kirang langkung padhangipun inggih 13.9 m kanthi udaranipun lembab.

                                     

1. Uga delengen

 • Pratélan objek NGC 3001 - 4000
 • Pratélan objek NGC 4001 - 5000
 • Pratélan objek NGC 1 - 1000
 • Pratélan objek NGC 6001 - 7000
 • Pratélan objek NGC 1001 - 2000
 • Pratélan objek NGC 2001 - 3000
 • Pratélan objek NGC 7001 - 7840
 • Pratélan objek NGC
                                     
 • Dhaptar objek NGC 3001 - 4000 Dhaptar objek NGC 4001 - 5000 Dhaptar objek NGC 5001 - 6000 Dhaptar objek NGC 6001 - 7000 Dhaptar objek NGC 7001 - 7840
 • Pratélan obyèk NGC 6001 - 7000 inggih punika salah satunggaling pratélan ingkang ngewrat Objèk NGC 6001 - 7000. Informasi ingkang kamot wonten ing tabèl punika
 • Pratélan obyèk NGC 4001 - 5000 inggih punika salah satunggaling pratélan ingkang ngewrat Objèk NGC 4001 - 5000. Informasi ingkang kamot wonten ing tabèl
 • objek NGC Pratélan objek NGC 1 - 1000 Pratélan objek NGC 1001 - 2000 Pratélan objek NGC 2001 - 3000 Pratélan objek NGC 4001 - 5000 Pratélan objek NGC 5001 - 6000 Pratélan
 • Pratélan obyèk NGC 7001 - 7840 inggih punika salah satunggaling pratélan ingkang ngewrat Objèk NGC 7001 - 7840. Informasi ingkang kamot wonten ing tabèl