Back

ⓘ Lepus
Lepus
                                     

ⓘ Lepus

Lepus inggih punika salah satunggaling rasi lintang ingkang mapan wonten ing belahan langit sisih kidul, ingkang mapan ing sak kiduling garis langit khatulistiwa. Ing basa Latin, lepus gadhah teges "truwelu". Rasi lintang Lupus punika dipuntepangaken sepisanan déning astronom Yunani inggih punika Ptolemy wonten ing abad kaping kalih lan kalebet 88 rasi lintang ingkang dipunakeni déning International Astronomical Union. Lepus inggih punika gambaran saking truwelu ingkang dipuncekel déning pemburu, ingkang dipungambaraken déning rasi lintang Orion, lan kirikipun ingkang dipungambaraken déning rasi lintang Canis Major lan Canis Minor. Rasi lintang punika mapan wonten ing sak ngandhaping rasi lintang orion. Rasi lintang punika kedahipun saged dipunbédakaken kaliyan rasi lintang Lupus, inggih punika srigal.

                                     

1. Sajarah

Lepus inggih sapérangan ageng nggmbaraken truwelu ingkang dipunburu déning Orion, ingkang ugi mburu waung ingkang dipungambaraken déning rasi lintang Canis Major lan Canis Minor. Rasi lintang punika ugi dipungayutaken kaliyan mitos lunar, mliginipun wulan ingkang kadya truwelu.

Sekawan lintang ing rasi lintang punika α, β, γ, δ Lep lan dipunmangertosi ugi minagka Arsh al-Jawzā, "the Throne of Jawzā" utawi Kursiyy al-Jawzā al-Muakhkhar, "the Hindmost Chair of Jawzā" lan al-Nihāl, "the Camels Quenching Their Thirst" ing basa Arab.

                                     

2. Lintang-lintang

Rasi lintang Lepus gadhah laladan ingkang ambanipun kirang langkung 290 drajat persegi lan ngewrat satunggal lintang ingkang dipunmangertosi minangka planit-planit. Rasi lintang Lepus saged dipuntingali wonten ing garis lintang ing antawisipun +63° lan-90° lan badhé katingal saé dipuntingali ing jam 9 dalu ing salebeting sasi Januari. Déné lintang-lintang ingkang wonten ing rasi lintang Leus ing antawisipun inggih punika:

 • R Leporis, utawi ugi kasebat Hind’s Crimson Star, inggih punika kalebet jinis karbon lintang abrit ingkang mapan wonten ing watesanipun antawisipun Lepus lan Eridanus.
 • Gamma Leporis ingkang tebihipun kirang langkung 29 taun cahya, inggih punika sistem multiple lintang.
 • Alpha Leporis, inggih punika lintang ingkang padhang piyambak wontan ing rasi lintang Lepus, ingkang ugi dipunsebat Arneb. Punika kalebet lintang ingkang tuwa, lan sampun sekarat saé punika saking ekspansi dhateng supergiant lan ukuranipun langkung ageng saking srengéngé ping sedasa. Alpha Leporis gadhah magnitudo 2.6 ingkang tebihipun 1.300 taun cahya saking bumi.
 • Beta Leporis utawi Nihal onta, inggih punika lintang ingkang padhang piyambak nomer kalih ing Lepus, ingkang punika kalebet raksasa padhang ingkang tebihipun kirang langkung 159 taun cahya. Beta Leporis gadhah magnitudo 2.8.
 • Zeta Leporis inggih punika pérangan lintang ingkang pethak ingkang dipunmangertosi minangka sabuk asteroid.

Lepus inggih ugi taksih kalebet wonten ing kulawarga rasi lintang Orion sesarengan kaliyan rasi lintang Orion, Canis Major, Canis Minor, lan Monoceros. Déné rasi lintang ingkang wonten ing sakiteripun Lepus inggih punika rasi lintang Orion, Eridanus, Monoceros, Canis Major, Columba lan Caelum.

                                     
 • Punika minangka lintang - lintang ingkang wonten ing rasi lintang Lepus Dhaptar lintang miturut rasi lintang ESA 1997 The Hipparcos and Tycho Catalogues
 • ing Basa Inggris diarani Hare kalebu kulawarganing leporidae lan genusé lepus Kéwan iki sadulur karo Kelinci. Kéwan iki pinter ing colong playu, lan
 • wonten ing sak kiteripun inggih punika wonten rasi lintang Canis Minor, Lepus lan Puppis. Rasi lintang Musca gadhah laladan ingkang ambanipun kirang langkung
 • lintang punika mapan wonten ing sak kiduling rasi lintang Canis Major lan Lepus Columba inggih dipundamel déning Petrus Plancius ing taun 1592 kanthi ancas
 • Monoceros lan Lepus Déné rasi lintang sanèsipun ingkang wonten ing sak kiteripun Canis Major inggih punika rasi lintang Monoceros, Lepus Columba lan
 • rasi lintang Caelum inggih punika Columba, Dorado, Eridanus, Horologium, Lepus lan Pictor. Ridpath 2001, kk. 90 - 91 Ridpath, Ian. Caelum Star Tales.
 • Lynx, Cancer, lan Leo. The Deep Photographic Guide to the Constellations: Lepus Ridpath & Tirion 2001, kk. 168 69. harv error: no target: CITEREFRidpathTirion2001
 • rasi lintang Cetus, Fornax, Phoenix, Hydrus, Tucana, Horologium, Caelum, Lepus Orion lan Taurus. Ridpath & Tirion, kk. 146 - 147. harv error: no target:
 • Orion sesarengan kaliyan rasi lintang Orion, Canis Major, Monoceros lan Lepus Déné rasi lintang sanèsipun ingkang wonten ing sak kiteripun Canis Minor
 • coromanda Ruddy kingfisher Histrionicus histrionicus Harlequin duck Lepus brachyurus Japanese hare Macaca fuscata Japanese macaque Martes melampus
 • Gemini Grus Hercules Horologium Hydra Hydrus Indus Lacerta Leo Leo Minor Lepus Libra Lupus Lynx Lyra Mensa Microscopium Monoceros Musca Norma Octans Ophiuchus