Back

ⓘ Horologium
Horologium
                                     

ⓘ Horologium

Horologium inggih punika salah satunggaling jinis rasi lintang ingkang alit lan lemah ingkang mapan wonten ing belahan langit sisih kidul kanthi deklinasi udakawis-60 drajat. Horologium inggih saking basa Latin kanggé paring nama jam.

                                     

1. Sajarah

Rasi lintang horologium inggih dipundamel sepisanan ing abad kaping wolulas déning Abbé Nicolas Louis de Lacaille, ingkang paring nama asli rasi lintang punika kanthi sebatan Horologium Oscillitorium sasampunipun jam pendulum kanggé ngurmati inventoripun, Christiaan Huygens. Lajeng nama punika dipuncekak dados Horologium.

                                     

2. Lintang-lintang

Rasi lintang Horologium gadhah laladan ingkang ambanipun kirang langkung 249 drajat persegi lan ngewrat satunggal lintang ingkang dipunmangertosi dados planit-planit. RAsi lintang horologium saged dipuntingali wonten ing garis lintang ing antawisipun +30° lan-90° lan ingkang saé piyambak dipuntingali ing jam 9 dalu ing sasi Dhésèmber. Déné lintang-lintang ingkang dipunmangertosi wonten ing rasi lintang horologium inggih kados makaten:

 • Beta Horologi inggih satunggaling lintang garis metalik.
 • R Horologii utawi HD 18242 inggih punika raksasa abrit ingkang tebihipun kirang langkung 1000 taun cahya, variabel Mira kanthi jarak ingkang amba. Magnitudo ingkang minimum inggih punika 14.3 lan magnitudo maksimum inggih 4.7, kanthi periodenipun kirang langkung 13 sasi.
 • Lintang ingkang padhang piyambak wonten ing rasi lintang Horologium inggih punika alpha Horologii, satunggaling lintang raksasa ingkang tebihipun kirang langkung 177 taun cahya saking bumi.
 • Delta Horologii, inggih punika lintang ingkang padhang piyambak nomer kalih ing rasi lintang horologium, inggih punika satunggaling lintang binar ingkang ngemu sub raksasa masiv warna pethak minangka komponèn ingkang paling pokok. Lintang punika badhé katingal saben wekdal kanthi mripat langsung, nanging manawi nembé wonten ing jarak 175 taun cahya, lintang punika badhé angèl dipuntingali amargi namung wujud titik.
                                     

3. Objek Langit Lebet

Horologium inggih sanès kanggé griyanipun kathah objek langit pérangan lebet, nanging wonten sapérangan global kluster ing rasi lintang punika. NGC 1261 inggih punika satunggaling globualr kluster kanthi magnitudo 88, kanthi jarak 44.000 taun cahya saking bumi. Globular Kluster AM1 inggih ugi kapanggih wonten ing rasi lintang punika, inggih tebihipun kirang langkung 398.000 taun cahya.

Horologium inggih taksih kalebet wonten ing kulawarga rasi lintang Lacaille, sesarengan kaliyan rasi lintang Norma, Circinus, Telescopium, Microscopium, Sculptor, Fornax, Caelum, Octans, Mensa, Reticulum, Pictor lan Antlia. Rasi lintang sanèsipun ingkang wonten ing sak kiteripun Horologium inggih punika wonten rasi lintang Eridanus, Hydrus, Reticulum, Dorado, lan Caelum.

                                     
 • Punika minangka lintang - lintang ingkang woten ing rasi lintang Horologium Dhaptar lintang miturut rasi lintang ESA 1997 The Hipparcos and Tycho Catalogues
 • lintang Norma, Circinus, Telescopium, Microscopium, Sculptor, Fornax, Horologium Octans, Mensa, Reticulum, Pictor lan Antlia. Déné rasi lintang sanèsipun
 • déning rasi lintang sanèsipun kados ta rasi lintang Dorado, Eridanus, Horologium Mensa, Octans, Phoenix, Reticulum lan Tucana. Ridpath & Tirion 2001
 • rasi lintang Norma, Circinus, Telescopium, Sculptor, Fornax, Caelum, Horologium Octans, Mensa, Reticulum, Pictor lan Antlia. Rasi lintang Microscopum
 • rasi lintang Norma, Telescopium, Microscopium, Sculptor, Fornax, Caelum, Horologium Octans, Mensa, Reticulum, Pictor lan Antlia. Déné rasi lintang sanèsipun
 • Eridanus inggih punika rasi lintang Cetus, Fornax, Phoenix, Hydrus, Tucana, Horologium Caelum, Lepus, Orion lan Taurus. Ridpath & Tirion, kk. 146 - 147. harv
 • ingkang wonten ing sakitering Dorado inggih punika rasi lintang Caelum, Horologium Hydrus, Reticulum, Mensa, Volans lan Pictor. Ridpath & Tirion 2001, kk
 • Norma, Circinus, Telescopium, Microscopium, Sculptor, Fornax, Caelum, Horologium Octans, Reticulum, Pictor lan Antlia. Rasi lintang sanèsipun ingkang
 • Norma, Circinus, Telescopium, Microscopium, Sculptor, Fornax, Caelum, Horologium Mensa, Reticulum, Pictor lan Antlia. RAsi lintang sanèsipun ingkang wonten