Back

ⓘ Arare
Arare
                                     

ⓘ Arare

Arare utawi arare mochi inggih punika salah satunggaling dhaharan ingkang asalipun saking nagara Jepang. Arare punika dhaharan ingkang dipundamel saking beras ketan. Wujud saking Arare punika alit-alit kanthi dawanipun kirang langkung 2 cm dumugi 3 cm lan kandhelipun kirang langkung 3 mm. Arare dipunolah kanthi cara dipunpanggang saged ugi dipungoreng. Bahan baku lan ukuran Arare ingkang alit-alit punika damel béda antawisipun arare lan okaki kaliyan senbei ingkang gadhah ukuran ageng lan dipundamel saking bahan beras. Dhaharan punika dipunparingi nama "arare" amargi katingal kados wiji-wiji jawahan watu ès.

                                     

1. Cara damel Arare

Arare dipundamel kanthi cara beras ketan mau dipunkom direndam dumugi empuk. Bibar punika, ketan dipundamel lembut dados glepung. Salajengipun dipun-dang dumugi dados adonan ingkag saged dipun ulen i. Lajeng adonan dipuntugel-tugel kanthi ukuran alit sadèrèngipun dipungaringaken, dipunparingi rasa, pungkasan arare dipunpanggang. Arare kadamel kanthi manéka rasa lan padatanipun mawi rasa legi utawi asin rasa kecap asin utawi rasa selada ingkang ateges rasa sarem. Bahan perisa ingkang padatanipun dipuntambahaken inggih punika nori, urang, lan cumi. Arare ugi dipundamel kanthi manéka warni kanthi nginakaken pewarni saking tuwuhan utawi pewarwa kanggé panganan.

                                     

2. Variasi arare

  • Hina arare
Hina arare inggih punika sebatan kanggé arare kanthi wujud bunder lan dipundamel manéka warni kados jambon, ijo, lan kuning. Kados déné hishimochi, hina arare punika kalebet dhaharan istimewa kanggé laré-laré nalika ngrayakaken Hinamatsuri. Dhaharan sanèsipun punika kados brondong beras, karinto, lan arare kanthi isi kacang ugi asring dipunbungkus sareng kaliyan hina arare.
  • Bubu arare
Wiwitanipun, arare dipunlebetaken dhateng bungkus furikake minangka panyerap kelembapan. Kala punika furikake taksih dipunwadahi ing bungkus kertas lan rikat lembab nalika dipunwadahi tanpa arare. Katahhipun tiyang langkung remen rasa garing lan gurih arare ingkang dados satunggal kaliyan furikake. Adhedhasar alesan mau, para produsen banjur nglajengaken tradisi mlebetaken arare dhateng furikake sanajan sampun ngginakaken tèknologi pambungkasan ingkang modern. Arare ing sajeroning wadhah furikake dipunwastani "bubu arare" dipundamel cekak "bubu" amargi tiyang Kyoto nyebat ochazuke minangka bubuzuke.
                                     
  • Prau Arare 霰, Prau Arare Udan es iku prau panumpes angka sepuluh ing klas Asashio kang kaanggo nalika Perang Donya II darbéné Wadya Sagara Kamaharajan
  • sing nutritious lan trep kanggo ngonsumsi panganan pokok utawa gandum Arare krupuk nasi Jepang cilik Kripik Bagel Kerupuk Cheez - It digawe dening Kellogg
  • emas. Senbei luwih kandhel saka krupuk, lan luwih gedhé saka okaki atau arare Lumrahé, senbei iku rasané asin amarga diwènèhi uyah, nanging ana uga kang