Back

ⓘ Griya Banjar
Griya Banjar
                                     

ⓘ Griya Banjar

Griya Banjar utawa griya baanjung inggih punika jinisipun griya yasanipun tiyang Banjar wonten ing Kalimantan Kidul. Griya-griya punika ingaran griya baanjung amargi gadhah anjung, utawi sisih kiwa lan tengenipun griya ingkang miyar saking pérangan pokok griya. Anjung minangka tetengeripun ingkang wigati tumrap Griya Banjar, sanadyan ugi wonten griya ingkang tanpa anjung. Saking sadaya griya, ingkang kondhang linangkung inggih punika jinis Griya Bubungan Inggil. Griya punika, sinebat Dalam Sirap, kanggé dalemipun sultan utawi kadhatonipun tiyang Banjar.

                                     
  • kaginakaken ing taun 1979. Wangunan musiyum mau kanthi arsitèktur griya tradhisional Banjar Tumah Bubungan Tinggi ingkang dipuncampur kaliyan gaya modhèren
  • tanggal 10 November 1991 kanthi mapan ing griya Banjar Bubungan Tinggi ingkang sampun alih fungsi saking griya dados musiyum minangka usaha kanggé konservasi
  • wonten ing laladan Alun - alun Lèr Ngayogyakarta ingkang gadhah yasan utami, griya joglo gagrag Masjid Karaton Kasepuhan Cirebon, lan unit II wonten ing laladan
  • ingkang dados punjering semburan namung jarakipun 150 mèter saking sumber Banjar Pani - 1 BJP - 1 inggih punika sumr eksplorasi gas kagunganipun Lapindo Brantas
  • wingking candhi. Ing ngajeng gerbang wonten Griya Toraja, replika candhi Borobudur lan ing sisih wingking wonten griya tradhisional Nusa Tenggara Wétan. Sanèsipun