Back

ⓘ Antonio Abetti
Antonio Abetti
                                     

ⓘ Antonio Abetti

Antonio Abetti inggih punika salah satunggaling astronom saking Italia ingkang miyos wonten ing tanggal 19 Juni 1846 lan séda ing tanggal 10 Pebruari 1928. Antonio Abetti miyos wonten ing San Pietro ing Goriza, lan piyambakipun fokus kanggé sinau ing babagan matematika lan teknik wonten ing University of Padua. Piyambakipun gadhah satunggal garwa inggih punika Giovanna Colbachini ing taun 1879 lan gadhah kalih putra. Antonio Abetti séda wonten ing Arcetri.

                                     

1. Biografi

Antonio Abetti inggih punika salah satunggaling insinyur sipil nanging ing taun 1868 pindhah minatipun ingkang langkung remen kaliyan babagan astronomi, sasampunipun satunggal taun sadèrengipun piyambakipun pikantuk gelar sarjana matematika lan teknik saking Univertas Padua. Ing taun 1921, nalika yuswanipun 75 taun, piyambakipun pensiun nanging tetep nglajengaken panalitènipun ing observatorium.

                                     

2. Padamelanipun

Abetti gadhah padamelan ingkang baku ing babagan astronomi lan ngawontenaken kathah panalitèn ing bab planit-planit ingkang alit, komet, lan lintang-lintang sanèsipun ingkang wonten ing langit. Ing taun 1874, piyambakipun ndhèrèk ing satunggaling èkspèdhisi ingkang dipunpandhegani déning Pietro Tacchini kanggé nliti satunggaling objek transit Venus kanthi ngginakaken spektroskop. Ing wekdal salajengipun piyambakipun lajeng dados direktur wonten ing Osservatorio Astrofisico ing Arcetri lan dados profesor ing University of Florence. Observatrium Arcetri dipundhirikaken déning GB Donati ing taun 1872, lajeng saperanganipun sampun dipuntilar sasampunipun sedanipun Donati. Dados tugas angengipun ingkang sapisan kanggé Abetti inggih punika kanggé ndhirikaken satunggaling teleskop ingkang sampun dipunyasa wonten ing lokakarya ing Padua. Lensa objektif ingkang dipun-ginakaken inggih kanthi diameter doublet 28 cm 11 inci lan dawanipun focal 533 cm ingkang dipunyasa déning GB Amici ing taun 1839. Kanthi piranti punika, Abetti saged pikantuk asiling paningalan bab posisi planit-planit minor, komet, lan lintang.

Abetti inggih ndhèrèk kathah pakempalan ing antawisipun dados anggota wonten ing organisasi-organisasi kados makaten.

  • Satunggaling planit minor ugi dipunparingi nama 2646 Abetti inggih dipunparingi nama Abetti sasapunipun Antonio lan putranipun manggihaken planit punika.
  • Satunggaling kawah wonten ing bulan dipunparingi nama kawah Abetti sasampunipun Antonio kaliyan Giorgio Abetti sampun dhateng wulan.
  • Anggota saking Accademia dei Lincei.
  • Anggota saking Royal Astronomical Society.
                                     
  • srengengé saking Italia. Giorgio Abetti inggih miyos wonten ing Padua, ingkang minangka putranipun saking astronom Antonio Abetti Piyambakipun inggih ngrampungaken