Back

ⓘ Charles VII saking Perancis
Charles VII saking Perancis
                                     

ⓘ Charles VII saking Perancis

Charles VII, dipunsebut ingkang Jaya utawi ingkang Dipunlayani Kanthi Saé, minangka Raja Prancis saking taun 1422 dumugi sédanipun, éwadéné dipuntentang déning Henry VI saking Inggris, ingkang minangka Wali, Adipati Bedford, marèntah kathah tlatah Prancis kalebet ibukotanipun, Paris.

Piyambakipun inggih punika anggota kulawarga Wangsa Valois, putra Charles VI, nanging suksesinipun dhateng minggah tahta dipunpitakénaken déning pendudukan Inggris ing sisih lèr Prancis. Nanging makaten piyambakipun kanthi saé sanged dipunmahkotai ing Reims nalika taun 1429 lumantar upaya Jeanne dArc kanggé bebasaken Prancis saking Inggris. Masa pamarèntahanipun lajeng dipuntandhani kanthi perselisihan kaliyan putranipun, calon Louis XI.

                                     

1. PAgesangan awal

Miyos wonten ing Paris, Charles minangka putra kaping lima Charles VI saking Prancis lan Isabella saking Bavaria-Ingolstadt. 4 sadhèrèkipun ingkang langkung sepuh, Charles 1386, Charles 1392–1401, Louis 1397–1415 lan John 1398–1417 piyambakipun sami nyepeng gelar Putra Makutha Prancis, pewaris tahta Prancis, kosok wangsulipun; sekawan putra wau boten gadhah keturunan, nilaraken Charles kanthi warisan ingkang sugih bab gelar.

                                     

2. Keturunan

Charles palakrama kaliyan sadhèrèkipun ingkang angka 2 Marie dari Anjou wonten ing tanggal 18 Dhésèmber 1422. Kekalihipun inggih punika wayah buyut skaing Raja John II dari Prancis lan garwanipun ingkang kapisanan Bonne saking Bohemia lumantar garis keturunan ingkang kakung. Kekalihipun gadhah 14 putra:

 • Philip saking Prancis Philippe de France 4 Pebruari 1436 - 11 Juni 1436
 • John saking Prancis Jean de France 1424–1425
 • Charles, Adipati Berry Charles de France 1446–1472, séda tanpa keturunan.
 • Yolande saking Valois Yolande de France 1434–1478, palakrama kaliyan calon Amadeus IX, Adipati Savoy taun 1452. Sasampuning sédanipun taun 1472, piyambakipun dados wali Savoy. Piyambakipun minangka ibu saking 10 putra.
 • Catherine saking Valois Catherine de France 1428–1446, palakrama kaliyan Charles ingkang Gagah nalika taun 1440
 • Radegonde saking Prancis Radegonde de France 1428–1444, dipunjodhohaken kaliyan Sigismund, Adipati Agung Austria
 • Margaret saking Prancis Marguerite de France 1437–1438
 • Marie saking Prancis Marie de France 7 September 1438 – 14 Pebruari 1439
 • Louis XI, Raja Prancis 1423–1483, palakrama Charlotte saking Savoy, kaliyan sinten piyambakipun gadhah keturunan kalebet Raja Charles VIII saking Prancis, Anne saking Prancis, lan Joan saking Prancis, garwa Adipati Berry.
 • Joan Jeanne de France 7 September 1438 – 26 Dhésèmber 1446
 • James saking Prancis Jacques de France 1432–1437
 • Joan saking Valois Jeanne de France 1435–82, palakrama kaliyan calon John II, Adipati Bourbon taun 1452. Tanpa keturunan.
 • Marie saking Prancis Marie de France 1441 - séda eném
 • Magdalena saking Valois Madeleine de France 1443–1495, palakrama kaliyan Gaston, Pangeran Viana, taun 1462, kaliyan sinten piyambakipun gadhah keturunan.