Back

ⓘ Oggy And The Cockroaches
Oggy And The Cockroaches
                                     

ⓘ Oggy And The Cockroaches

Oggy And The Cockroaches inggih punika animasi komedi damelan Perancis ingkang dipunproduksi déning Parusahan Film Gaumont lan Xilam.

Acara 30 menit punika limrahipun ngemot 3 épisode. Swara-swara sadaya dipunsamektakaken déning Marc du Pontavice, nanging boten wonten swara ingkang dipunlafalaken kamireng, nanging swara ingkang micanten namung dipun-ginakaken ing Inggris. Nanging wonten ing vérsi Perancis, swara-swara tartamtu kados ngguyu saged dipun-ginakaken wonten ing salah satunggaling kucing lan salah satunggaling coro nalika dipuncepetaken. Ing Jerman, puisi lucu ingkang gegayutan kaliyan tumindak layar ingkang dipunjuluki saking swara asli, dipunserat déning dialog éditor saing Jerman legenda Eberhard Storeck lan dipunlafalaken déning aktor Dirk Bach. ing India karakter ingkang dipunswantenaken sapérangan artis niru aktor filem populèr kados Shahrukh Khan kanggé oggy, Deol di Sunny kanggé Jack, Paresh Rawal, Sunil Shetty, Akshay Kumar kanggé coro, lan Amrish Puri kanggé Bob. Swara Nana Patekar dipun-ginakaken minangka narator cariyos. Sedaya karakter malahan micara satunggal kaliyan sanèsipun, nanging basa ingkang dipun-ginakaken inggih punika basa India. Dialoh ingkang dipun-ginakaken langkung asring dhedhasar ing dialog ingkang kondhang lan misuwur saking aktor ingkang kagayut. Wonten ing taun 2012, mangsa kaping 4 kanthi 66 épisode dipuntambah 4 setengah jam Produk Spesial sapunika sawed produksi.

                                     

1. DVD

Gangsal DVD medal nalika taun 2003 ing Amérikah Sarékat, kanthi 12 épisode saben DVD. Sawijining DVD Boxset Prancis samekta saking séri kapisanan jangkep, 78 épisode wonten ing sadayanipun dipuntambah juru anggegana lan sawijining épisode saking Mangsa 2.

                                     

2. Paraga Utama

  • Oggy, inggih punika kucing biru ingkang lemu. Oggy limrahipun nelasaken wekdalipun kanthi nonton TV utawi nindakaken pedamelan rumah tanggal-manawi boten, Oggy badhé ngoyak-ngoyak coro. Éwadéné kadang kala tumindak kados tiyanng éstri, utawi tiyang jaler wonten ing satungaling épisode coro nyolong tas laundry lan ndhawahaken trek ageman-Oggy mendhet punika satunggal baka satunggal, nanging lajeng isin ébah ing layar nalika kotang ingkang katingal ing antawising clana boxer lan kaos kaki. Éwadéné kekacauan ageng sapun asring dipunraosaken kaliyan para coro ingkang dipunsebabaken para coro, Oggy sampun ngrembakaken sawijining raos tresna-mangkel kaliyan para coro, sasampuning dumunung kaliyan para coro kanggé wekdal ingkang lumayan dangu. Bab punika kadungkap wonten ing épisode "The Outsider", Oggy ajrih sanget kaliyan tikus. Oggy gadhah Volkswagen Beetle mobil kodhok lan véspa katingal ing sapérangan épisode. Saben-saben Oggy manggihaken piyambakipun ing griya, Oggy badhé ngraos kicalan para coro kaliyan leluconipun. Wonten ing épisode "So Lonely", piyambakipun malah migunakaken tape recorder kanthi guyonipun para coro ing nginggillipun lan mainaken jail coro dhateng piyambakipun supados boten bosen. Oggy sampun sadar bilih tanpa coro, boten ngremenaken utawi boten naté nengsemaken ing uripipun. Oggy ugi gadhah ponsel berpapan tombol QWERTY mirib BlackBerry lan ponsel layar tutul kanthi. Ing griyanipun ugi wonten komputer lan laptop Windows XP.
                                     
  • Undercover Jessie The Suite Life On Deck Good Luck Charlie Wasimo Melissa & Joey Trophy Wife Upin & Ipin Setiap Mangsa Oggy and the Cockroaches Cat & Keet
  • Namaku Safina No Just A Pretty Face Om Farhan Om Farhan Weekend Oggy & The Cockroaches Pgarudhai Buah Hati Pengantin Untuk Anakku Petak 9 Pilih - Pilih Mantu