Back

ⓘ Sosial
                                               

Golongan sosial

Gotra, gotrah, utawa golongan sosial iku kumpulané manungsa sing padha rumangsa nunggal golongan lan padha sesambungan siji karo liyané. Gotrah digawé déning anggota masarakat lan duwé pangaribawa tumrap patraping para anggotané.

                                               

Dhéwan Ékonomi lan Sosial PBB

Dewan Ékonomi lan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa tugasé mbantu Sidang Umum PBB sajeroning upaya ngundhakaké kerjasama lan pangyasa ékonomi lan sosial international. ECOSOC duwé 54 anggota, kabèh pinilih déning Sidang Umum PBB kanggo mangsa kalungguhan telung taun. Présidhèn ECOSOC dipilih kanggo mangsa setahun lan dipilih saka wakil nagara-nagara cilik lan madya. ECOSOC nganakaké patemon setaun pisan ing sasi Juli sajeroning patang minggu. Wiwit taun 1998, ECOSOC nganakaké patemon liya saben April karo Mantri-mantri Kauangan kang mimpin komite kunci saka Bank Donya lan International Mon ...

                                               

Panalitèn Sosial

Peneliten sosial ya iku istilah kang digunakaké marang penyelidikan-penyelidikan kang diancang kanggo nambahi khazanah ngèlmu kawruh sosial, tandha-tandha sosial, utawa praktik-praktik sosial. Istilah sosial iki nuduhaké gayutan-gayutan antarané, lan ing antarané, wong-wong, golongan-golongan kaya ta kulawarga, institusi, lan lingkungan kang luwih gedhé.

                                               

Fakultas Èlmu Sosial lan Èlmu Pulitik Universitas Indonésia

Fakultas Ilmu Sosial dan Èlmu Pulitik utawa dicekak FISIP UI kanthi kelembagaan minangka péranganing Universitas Indonésia. Wektu iki FISIP UI dibawahi Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono kanggo mangsa bakti 2008 - 2012. Fakultas iki diadegaké taun 1968 lan minangka salah siji fakultas kanthi gunggung program studi lan mahasiswa kang paling akèh ing Universitas Indonésia amarga wiwit madeg nganti taun 2005, FISIP UI tuwuh ngrembaka lan duwé 8 Departemen, 35 program studi kanthi 52 program kekhususan, lan gunggung jumlah mahasiswa 7912.

                                               

Parté Buruh

Cithakan:Kotak info parté pulitik Parté Buruh iku parté pulitik ing Indonésia. Parté iki wis naté mèlu Pemilu 1999 lan Pemilu 2004. Saiki uga mèlu Pilihan umum Legislatif Indonésia 2009‎. Sajeroning Pemilu 1999, parté iki migunakaké jeneng Parté Buruh Nasional, kanthi nomer urut 37. Banjur ing Pemilu 2004 parté iki migunakaké jeneng Parté Buruh Sosial Dhémokrat PBSD, kanthi nomer urut 2. Banjur ing Pemilu 2009, Parté Buruh sing sadurungé ora lulus verifikasi, nanging kanthi anané gugatan 4 parté gurem ing Pemilu 2004 marang Majelis Konstitusi, pungkasané 4 Parté pulitik gurem iki disahaké ...

                                               

Antropologi

Antropologi iku tegesé ngèlmu sing nitèni patindhakané wong urip karo adat-istiadaté sarta tradhisiné. Èlmu iki duwé asal-usul sajeroning èlmu alam, humaniora, lan èlmu sosial. Istilah "antropologi" saka basa Yunani anthrōpos, "manungsa", lan -logia, "wacana" utawa "studi", lan pisanan dipigunakaké taun 1501 déning filsuf Jerman Magnus Hundt. Kawigatèn dhasar Antropologi ya iku "Apa sing ndhéfinisikaké Homo sapiens?", "Sapa nenek moyang Homo sapiens modhèren?", "Apa ciri-ciri fisik manungsa?", "Kepriyé patindakané manungsa?", "Ngapa ana variasi lan prabédan antarané golongan-golongan sing ...

                                               

Universitas Gadjah Mada

Universitas Gadjah Mada asring kacekak UGM iku universitas nagari ing Indonésia, dumunung ing Kutha Ngayogyakarta. Diadegaké tanggal 19 Dhésèmber 1949, Universitas Gadjah Mada minangka universitas pisanan sing madeg sawisé Indonésia mardika. Universitas Gadjah Mada dumunung ing Kampus Bulaksumur, Caturtunggal, Dhépok, Ngayogyakarta. Nalika diadegaké, Universitas Gadjah Mada amung duwé enem fakultas, minangka saiki ana 18 Fakultas lan siji Sekolah Pascasarjana biyèn jenengé Program Pascasarjana, kanggo S-2 lan S-3. Sapérangan gedhé fakultas sajeroning lingkungan Universitas Gadjah Mada duma ...

                                               

Idho Meilano Kurniawan Putra

Idho Meilano Kurniawan Putra minangka Pangarsa Indonesia Food Bank ngumpulaké informasi bab bocah-bocah gizi buruk. Bebarengan karo kanca-kancané, Idho golèk dhonatur kanggo ngumpulaké panganan penambah gizi lan susu. Banjur dhèwèké menéhi néng bocah-bocah saka kulawarga kang ora mampu. Anggota IFB saben Minggu keliling tur dolan néng bocah-bocah kang rada kurang gizi.

                                               

Kamlaratan

Umumipun, kamlaratan punika kawontenan tiyang ingkang nyandhang gesang mlarat lan boten gadhah bandha utawi arta lan griya. Kanthi ukara sanèsipun, kamlaratan utawi tiyang boten gadhah punika sebatan kanggé tiyang utawi sakempalan tiyang ingkang kekirangan prakawis kagesangan ingkang samurwat. Gesang kecingkrangan dipuntingali saking prakawis material, inggih punika dhaharan, toya ingkang resik, lan papan padunungan. Kajawi punika, saged ugi katingal saking sumber sosial kados ta aksès informasi, wulang wuruk, kasarasan, status sosial, lan kakiyatan pulitik.

                                     

ⓘ Sosial

  • Sosial bisa ateges kamasarakatan. struktur sosial - urutan drajat kelas sosial ing masarakat wiwit saka paling asor tekan paling ndhuwur. Contoné: kasta
  • Barkas: Dept. Sosial svg Kamentrian Sosial dicekak Kemsos, iku kamentrian ing Pamaréntah Indonésia kang mbidangi urusan sosial Kemsos dibawahi Mantri Sosial Mensos
  • Gotra, gotrah, utawa golongan sosial iku kumpulané manungsa sing padha rumangsa nunggal golongan lan padha sesambungan siji karo liyané. Gotrah digawé
  • lan Sosial ECOSOC Perserikatan Bangsa - Bangsa tugasé mbantu Sidang Umum PBB sajeroning upaya ngundhakaké kerjasama lan pangyasa ékonomi lan sosial international
  • Peneliten sosial ya iku istilah kang digunakaké marang penyelidikan - penyelidikan kang diancang kanggo nambahi khazanah ngèlmu kawruh sosial tandha - tandha
  • Fakultas Ilmu Sosial dan Èlmu Pulitik utawa dicekak FISIP UI kanthi kelembagaan minangka péranganing Universitas Indonésia. Wektu iki FISIP UI dibawahi
  • Ngèlmu Sosial utawa Humaniora iku ngèlmu sing manyinaoni kabèh tingkah laku manungsa. Ngèlmu sosial iku béda karo Sosiologi. Sosiologi iku namung manyinaoni
  • Aji sosial iku sawijining konsèp abstrak ing dhiri manungsa ngenani apa sing dianggep becik lan apa sing dianggep ala, éndah utawa ora éndah, lan bener
  • urut 37. Banjur ing Pemilu 2004 parté iki migunakaké jeneng Parté Buruh Sosial Dhémokrat PBSD kanthi nomer urut 2. Banjur ing Pemilu 2009, Parté Buruh
                                               

Sosial

Sosial bisa ateges kamasarakatan. struktur sosial - urutan drajat kelas sosial ing masarakat wiwit saka paling asor tekan paling ndhuwur. Contoné: kasta. diferènsiasi sosial - siji sistem kelas sosial kanthi sistem linear utawa tanpa mbédak-mbédakaké dhuwur-asoré kelas sosial iku dhéwé. Contoné: agama. integrasi sosial - pambauran ing masarakat, bisa awangun asimilasi, akulturasi, kerjasama, uga akomodasi.

Kamentrian Sosial Republik Indonésia
                                               

Kamentrian Sosial Republik Indonésia

Kamentrian Sosial, dicekak Kemsos, iku kamentrian ing Pamaréntah Indonésia kang mbidangi urusan sosial. Kemsos dibawahi Mantri Sosial kang wiwit tanggal 21 Oktober 2004 diwengku déning Drs. H. Bachtiar Chamsyah, lan wiwit 22 Oktober 2009 sajeroning Kabinèt Indonésia Bersatu II diwengku déning: Salim Assegaf Al Jufri.

                                               

Ngèlmu Sosial

Ngèlmu Sosial utawa Humaniora iku ngèlmu sing manyinaoni kabèh tingkah laku manungsa. Ngèlmu sosial iku béda karo Sosiologi. Sosiologi iku namung manyinaoni tingkah laku manungsa ing masarakat waé.

                                               

Nilai sosial

Aji sosial iku sawijining konsèp abstrak ing dhiri manungsa ngenani apa sing dianggep becik lan apa sing dianggep ala, éndah utawa ora éndah, lan bener utawa luput.

Pandhidhikan
                                               

Pandhidhikan

Pandhidhikan yaiku prosès kanggo peserta didik metu saka kaanan kang durung swatantra, durung diwasa, dèrèng mardika tumuju kaanan kang luwih swatantra, luwih diwasa, tanggung jawab lan berbudaya. Prosès pandhidhikan yaiku pengajaran keahlian mirunggan, pemberian lan penambahan kawruh, pertimbangan lan kebijaksanaan.