Back

ⓘ Kagunan
                                               

Kagunan

Kagunan iku pérangan kabudayan kang ana gayutané karo wujud rasa apik utawa éndah. Rasa apik iku anané ing batin, ing pikiran manungsa. Kagunan iku fungsiné kanggo nyaluraké rasa éndah ing pikiran, tegesé, kagunan iku prosès nyiptaaké wujud-wujud kang ndadèkaké ati ngrasa seneng, puas, bungah kanggo memapki sisih batin/spiritual kauripan manungsa. Sapérangan wong duwé anggepan yèn Kagunan iku mung pelengkap, Sajatiné kagunan iku wis ana kawit manungsa lair, dadi ing saben individu, jiwa kagunan iku tuwuh bareng karo èlmu sawenèh individu mau.

                                               

Kagunan Aborigin

Kagunan Aborigin iku kagunan sing digawé déning wong-wong pribumi Ostrali. Rupané kagunan Aborigin ana warna-warna wujudé kaya ta lukisan ing godhong, ukiran kayu, ukiran watu, yasan reca, busana adat, lan lukisan wedhi. Kagunan Aborigin banget gegayutan karo upacara-upacara agama. Kagunan iki wigati amarga minangka péranganing adat tuwa ing donya sing isih lestari, ya iku adat sing dhedhasar totem lan Pangimpèn. Kabèh rerupan sing kalukis utawa kagambar ing watu padha ngemu carita. Kagunan pribumi Aborigin sing wiwitan wujud ukiran watu, lukisan awak, lan polah dhasar, sing tuwané katitim ...

                                               

Areng

Areng iku residu ireng isi karbon ora murni kang diasilaké kanthi ngilangaké kandhutan banyu lan komponèn volatil saka kéwan utawa tetuwuhan. Areng lumrahé digawé kanthi manasaké kayu, bathok klapa, gula, balung, lan benda liya. Areng saka kayu bisané kagawé saka kayu jati, kayu mlandhing lan kayu liyané. Areng kang ireng, ènthèng, gampang remuk, lan mèmper batu bara iki kasusun saka 85% nganti 98% karbon, sisané ya iku awu utawa benda kimia liyané.

                                               

Ludruk

Ludruk iku kagunan panggung sing asalé saka Jawa Wétan. Pramila, Ludruk iki mijil saka kesenian rakyat jenengé Besutan, kagunan besutan iki biyèn dipéntaské ing ratan ditonton dening wong akèh. Ludruk kasebar ing tlatah Jawa Wétan sing budayané budaya Arekan, wiwit saka Jombang nganti Jember.

                                               

Seni tatah sungging

Kagunan Tatah Sungging inggih punika kagunan ingkang kadadosan saking kagunan tatah lan sungging. Kagunan tatah punika wonten gayutanipun kaliyan damel tiron utawi stilasi kados ta godhong, kembang, woh-wohan, lan sapanunggalanipun. Déné, sungging inggih bab kagunan ingkang gayutanipun kaliyan maringi warni ing pola. Manawi kekalih kagunan kala wau dipundadosaken satunggal dados kagunan tatah sungging.

                                               

Kabupatèn Grobogan

Kabupatèn Grobogan, iku kabupatèn ing Jawa Tengah, pernahé ing sisih wétan, kutha Purwadadi iku kutha krajan kabupatèné, kutha-kutha liyané, lan liya-liyané. Jembar wewengkon kabupatèn iki ± 1.975.865 km² utawa hektar.

                                     

ⓘ Kagunan

 • enggon asalé kagunan iku. Kagunan Barat utawa kagunan bangsa kulon Kagunan Timur utawa kagunan bangsa wétan Kagunan Indonésia utawa kagunan khas bangsa
 • Kagunan Aborigin iku kagunan sing digawé déning wong - wong pribumi Ostrali. Rupané kagunan Aborigin ana warna - warna wujudé kaya ta lukisan ing godhong
 • saka 85 nganti 98 karbon, sisané ya iku awu utawa benda kimia liyané. Kagunan mligi areng ya iku kanggo masak. Areng lumrahé migunani kanggo nggawé masakan
 • Warnané kagunan Jawa Wétanan iki yaiku: Ludruk Wayang Jawa Wétanan Jogèd Topèng Malangan Tayub Térob Jogèd Ngrémo Jogèd Beskalan Putri Malangan Kagunan Parikan
 • Kagunan Tatah Sungging inggih punika kagunan ingkang kadadosan saking kagunan tatah lan sungging. Kagunan tatah punika wonten gayutanipun kaliyan damel
 • remo.jpg Ludruk iku kagunan panggung sing asalé saka Jawa Wétan. Pramila, Ludruk iki mijil saka kesenian rakyat jenengé Besutan, kagunan besutan iki biyèn
 • saka umur kang sak wajibé kudu sekolah 2004 Kagunan budaya Jawa ning Grobogan akèh diprabawai kagunan budaya Islam saka Kasultanan Demak lan Kudus
 • Inggris: public domain wohing laku kréatif lan kawruh kaya ta tulisan, karya kagunan artwork musik, sains, rerékan invention lan liya - liyané kang ora
 • dhokter gigi umur 61 taun, dados tiyang ingkang kapisan angsal jantung kagunan permanèn piyambakipun lajeng gesang 112 dinten 1988 - Benazir Bhutto dipunlantik
 • Barongan utawa kagunan Barong iku kesenian rakyat kang akèh sumebar ing tlatah Jawa Tengah lan Jawa Wétan. Barongan migunakaké sandhangan utawa piranti
 • Semarang Sekolah Tinggi Kagunan Indonésia Surakarta, Surakarta Universitas Gadjah Mada Universitas Negri Yogyakarta Institut Kagunan Indonésia Yogyakarta
 • wasiyaté Calouste Gulbenkian, lan nglestarèkaké kolèksi seniné Yayasan Calouste Gulbenkian sing uga kalebu kagunan kuna lan sawatara kagunan modèren.
                                               

2 Dhésèmber

1971 -Uni Emirat Arab dipunyasa. 1848 -Franz Josef I dados kaisar Austria. 2012 -Mantan Mahamantri Slovénia Borut Pahor kapilih minangka Présidhèn Slovénia nggantosaken Danilo Türk. 1988 -Benazir Bhutto dipunlantik minangka Mahamantri Pakistan lan dados PM wanita sepisanan ing nageri Islam. 1982 -Barney Clark, dhokter gigi umur 61 taun, dados tiyang ingkang kapisan angsal jantung kagunan permanèn piyambakipun lajeng gesang 112 dinten.

                                               

Anggisrana

Anggisrana punika salah satunggal e raksasa prajurit Alengka ingkang ndweni kesaktian sanggup ngubah wujudé padha karo keinginane. Kados anak buah e lan pacar e Sarpakenaka. Anggisrana punika salah satunggal e tokoh prajurit Alengka ingkan wicacarita Ramahayana. suatu ketika olèh Dewi Sarpakenaka. Anggisrana tinanggenah nyusup ing markas musuh dados telik sandi utawa mata-mata ingkang Pasangrahan Suwelagari karo maleh rupa dados kera.

                                               

Balaupata

Balaupata punika kembarane Cingkarabala. Balaupata lan Cingkarabala punika Wong seng wujudé Raksasa kembar lan déwa ing pewayangan. keloro Déwa raksasa iku anak-anak soko raksasa seng asmane Gopatama Ingkang punika dulure Lembu Andhini, kendaraane Hyang Guru. Tugas e Raksasa kembar iku ngalang-ngalangi wong seng pengen mengheningkan cipta lan nundukne hawa nafsu. Makane punika keloro déwa raksasa iku digambarke dados penjaga-penjaga lawang e surga.

                                               

Batara Cakra

Batara Cakra punika déwa ingkang nguwasani arep kabèh seluk-beluk e lan ilmune ingkang Tribuana, ya iku Jagat Mayapada, Jagat Madyapada, lan Jagat Arcapada. Cakra tegesé wujudé lingkaran, kesinambun, keserasian. Batara Cakra iku wong bangsa Déwa seng sok gatekne kecocogan, keseimbangan, lan kesinambungan urip ingkang Wayang.

Bathik Parang
                                               

Bathik Parang

Bathik Parang iku salah sijiné motif bathik sing tuwa dhéwé ing Indonesia. Parang dumadi saka tembung Pèrèng kang tegesé lèrèng. Bathik iki kira-kira uwis ana kawit jaman karaton Mataram Kartasuro. Ing karaton, bathik iki ing jaman dhisik sing wenang nganggo mung raja lan sentanané. Mligine parang Barong, kang mung oleh diagem dening Raja.

                                               

Beksan Ana Keka

Beksan Ana Keka yaiku salah sawijining jinis tari pasang-pasangan saka dhaérah Rote, Nusa Tenggara Wétan. Ing tari iki ora ditemtukaké cacahing penari, sing nari wong wadon lan wong lanang kang wis diwasa. Tembang pangiringé arupa gong lan tambur kang ditabuh déning priya diwasa, obahing awak nalika nari dilarasaké karo tembangé. Tari Ana Keka kalebu tari tradhisional kang diwarisaké kanthi cara turun-tumurun.

                                               

Beksan Anak Ayam Patah

Beksan Anak Ayam Patah kalebu salah sawijining tari kang ana ing Tari Zapin seka dhaerah Riau. Obahing awak ana tari iki padha karo jenengé, yaiku nirokaké obahing anak pitik kang sikilé pincang. Jinising Tari Anak Ayam Patah kapérang dadi 2, yaiku Anak Ayam Patah I lan Anak AyamPatah II.

                                               

Beksan Debingi

Beksan Debingi yaiku tari tradhisional saka dhaérah Liwa, Belalau lan Kerui Lampung Lor. Tari iki kagolong tari pasrawungan. Pambeksané saora-orané sapasang wong lanang kang wis diwasa utawa isih enom, uga kena ditarikaké kanthi cara massal. Nganggo busana adat lan nyekeli kipas.

                                               

Beksan Dewi Kwan Im 1000 Tangan

Jogèd Dewi Kwan Im 1000 Tangan ya iku jogèd kang gambarake Dewi Welas Asih kanthi sewu tangane kang minangka lambang Dewi kang seneng tetulung marang sapa baé kang butuhake pitulungan. Jogèd iku digunakaké ing pembukaan sawijining acara. Cacahe penari antarané wolu nganti rong puluh.

                                               

Beksan Gambyong

Beksan Gambyong punika salah satunggaling beksan saking Surakarta. Miturut kabar gethok tular ingkang kepanggihan, tembung gambyong kapendhet saking juru jogèd kawentar kanthi asma Mbok Gambyong. Dados, jogèd gambyong punika asalipun saking kawula alit ingkang sumrambah dumugi kraton. Ing wiwitanipun 1950-an, Pura Mangkunegaran mundhut Jogèd Gambyong dados salah satunggaling jogèd unggulan ingkang kaparingan nama Gambyong Pareanom.