Back

ⓘ Seni & Budhaya
                                               

Gangsa

Gangsa yaiku aran kanggo piranti gamelan kang kagawé saka logam utawa perunggu. Miturut Kamus Bausastra Jawa tegesé gangsa yaiku tetabuhan rericikané akèh banget. Ing kabudayan Jawa gamelan kapérang dumadi loro, Pamérangan iki dilandhesi bedané laras péntatonis kang diasilaké saka wilahan gangsa kang ana ing gamelan kasebut yaiku laras Sléndro ln Pélog. Gangsa uga tinemu ing kabudayan Bali yaiku awujud gong kebyar kang uga duwé rong wujud yaiku gangsa cilik lan gangsa gedhé.

                                               

Kamar Amber

Kamar Amber ya iku sawijiné kamar kang dibangun manéh lan dipajang panél kuning kang luwih apik manéh dilapisi emas uga kaca. Kamar Amber mapan ana ing astana Catherine Tsarkoye Selo cedhak Saint Petersbug. Kamar iki diadeke abad kaping 18 mapan ing Prussia, kamar Amber kang asli wis rusak lan sirna nalika Prang Donya II. Sadurungé kalah, mula dianggep "Keajaiban Donya kaping Wolu". Mula, kamar Amber iki dibangun manéh ing astana Catherine antara taun 1979 nganti 2003. Kamar Amber ing taun 1701 arep dibangun ana ing astana Charlottenburg, ing Berlin, Prussia, nanging pungkasané dipasang in ...

                                               

Woro Mustiko Siwi

Woro Mustiko Siwi yaiku dhalang cilik kang duwe akèh kaprigelan, lair ing Semarang, 29 Agustus 2002. Dhèweké biyasa diceluk Woro, lanyah anggoné dolanan wayang. Lair ana ing kulawarga seniman kang diturunké saka wong tuwa, buyut, uga éyang, agawé Woro gampang anggoné nyerep pasionan bab seni. Saben dina krungu, delok kesenian saka macapat nganti padhalangan. Bakat ndhalang kuwi wis ana nalika Woro umur patang taun. Nalika kuwi ana adicara Temu Dhalang Bocah ing Sala. Ndelok panyartané sing isih bocah, Woro dadi kepéngin mélu kagiyatan kasebut, amarga ora akèh bocah sing gelem nyinauni bab ...

                                               

Pitulasan

Pitulasan utawa agustusan yaiku reroncening adicara pesta rakyat kanggo mengeti Dina Kamardikan Indonesia kang ciblok ring tanggal 17 Agustus. Kegiatan itu biasanya meliputi upacara bendera, rangkaian perlombaan yang diadakan di lingkungan setempat, menghias rumah, dan ditutup dengan malam kesenian. Dana penyelenggaraan kegiatan-kegiatan ini berasal dari iuran warga yang dikoordinir oleh pemerintah RT setempat.

                                     

ⓘ Seni & Budhaya

  • kalawan Gangsa Pakurmatan, Gangsa Ageng ditabuh minangka pangiring acara seni budaya karaton. Kajaba kuwi, Gangsa Ageng duwèni ricikan kang luwih jangkep
  • upaya njaga pasukan Jerman supaya ora bisa nyekel, nanging upaya ndhelikaké seni kondhang kasebut ora asil. Nalika ana Paméran ing astana Königsberg, awit