Back

ⓘ Èlmu
                                               

Èlmu

Èlmu saged ateges prosès ngangsalaken pengetauan, utawi pengetauan kaorganisasi ingkang dipunupados mawi prosès wau. Prosès kaèlmuan inggih punika cara ngangsalaken pengetauan kanthi sistematis prakawis satunggaling sistem. Asil sistematis punika limrahipun wujud metode ilmiah, lan sistem kasebat limrahipun inggih punika alam semesta. Ing pangertosan punika èlmu asring sinebut sains. Nanging, èlmu saged ugi tegesipun bènten kaliyan pengertosan sains. Ing masarakat Indonésia, asring kapireng istilah "èlmu ireng", inggih punika èlmu ingkang gadhah konotasi awon, umpaminipun gadhah makna èlmu ...

                                               

Èlmu pulitik

Èlmu pulitik iku cabang èlmu sosial kang mbahas téyori lan praktèk pulitik sarta deskripsi lan analisa sistem pulitik lan perilaku pulitik. Èlmu iki duwé orientasi akademis, téyori, lan riset.

                                               

Èlmu kaséhatan

Èlmu kasehatan iku golongan disiplin èlmu terapan sing nangani kasehatan manungsa lan kéwan. Ana rong pérangan èlmu kasehatan: studi, riset, lan kawruh ngenani kasehatan, sarta aplikasi kawruh mau kanggo ngundhakaké kasehatan, nambani lelara, lan mangertèni fungsi-fungsi biologis manungsa lan kéwan. Riset sing diayahi mligi èlmu-èlmu utama biologi, kimia, lan fisika, lan uga èlmu sosial. Babagan èlmu liya sing mènèhi kontribusi wigati marang èlmu kasehatan kalebu biokimia, biotèknologi, rékayasa, epidemiologi, genetika, èlmu perawatan, farmakologi, farmasi, kasehatan masarakat, lan kadhokt ...

                                               

Èlmu bumi

Èlmu bumi iku istilah kanggo kumpulan cabang-cabang èlmu kang nyinaoni bumi. Cabang èlmu iki migunakaké gabungan èlmu fisika, géografi, matematika, kimia, lan biologi kanggo mbentuk siji pangertèn kuantitatif saka lapisan-lapisan bumi. Èlmuwan ing babagan iki migunakaké metode ilmiah nalika nindakaké kajiané, yaiku formulasi hipotésa liwat observasi lan pangumpulan data ngenani fénoména alam sing diterusaké kanthi pangujian hipotésa-hipotésa mau. Ing èlmu bumi, peran data wigati banget kanggo nguji lan mbentuk siji hipotésa.

                                               

Èlmu komputer

Èlmu komputer, mawa basa Inggris Computer Science, kanthi umum tegesaké minangka èlmu kang nyinaoni ngenani komputasi, piranti atos uga piranti empuk. Èlmu komputer nyakup manéka topik kang ana kaitané karo komputer, wiwit saka analisa abstrak algoritma nganti subyèk kang luwih konkrèt kaya ta basa pamrograman, piranti empuk, kalebu piranti atos. Minangka siji dhisiplin èlmu, Èlmu Komputer luwih ngususaké ing pamrograman komputer, lan rékayasa piranti empuk, sauntara tèknik komputer luwih ngususaké marang prakara-prakara kang ana kaitané karo piranti atos komputer. Sanadyan mangkono, kalor ...

                                               

Èlmu bahan

Èlmu material utawa tèhnik material utawa èlmu bahan iku siji interdisiplin èlmu tèhnik kang nyinaoni sipat bahan lan pamatrapané marang manéka babagan èlmu lan tèhnik. Èlmu iki nyinaoni gegayutan antara struktur bahan lan sipaté. Kalebu sajeroning èlmu iki ya iku unsur fisika terapan, tèhnik kimia, mesin, sipil lan listrik. Èlmu material uga nyinaoni tèhnik prosès utawa fabrikasi, tèhnik analisis, kalorimètri, mikroskopi optik lan èlèktron, lan liya-liyané), sarta analisis biaya utawa kauntungan sajeroning prodhuksi material kanggo indhustri. Perkembangan pungkasan, èlmu ngenani bahan iki ...

                                     

ⓘ Èlmu

 • punika Humaniora Èlmu sosial Èlmu pasti èlmu kanthi teges ingkang langkung ketat Èlmu terapan rékayasa Matematika Èlmu alam Èlmu kadhokteran lan farmasi
 • besut Èlmu pulitik iku cabang èlmu sosial kang mbahas téyori lan praktèk pulitik sarta deskripsi lan analisa sistem pulitik lan perilaku pulitik. Èlmu iki
 • Èlmu kasehatan iku golongan disiplin èlmu terapan sing nangani kasehatan manungsa lan kéwan. Ana rong pérangan èlmu kasehatan: studi, riset, lan kawruh
 • Èlmu bumi Inggris: earth science, geoscience iku istilah kanggo kumpulan cabang - cabang èlmu kang nyinaoni bumi. Cabang èlmu iki migunakaké gabungan
 • Èlmu komputer, mawa basa Inggris Computer Science CS kanthi umum tegesaké minangka èlmu kang nyinaoni ngenani komputasi, piranti atos hardware uga
 • Èlmu terapan iku panerapan kawruh saka siji utawa luwih babagan - babagan: matematika, fisika utawa èlmu alam, èlmu kimia utawa èlmu biologi kanggo ngrampungi
 • Èlmu material utawa tèhnik material utawa èlmu bahan iku siji interdisiplin èlmu tèhnik kang nyinaoni sipat bahan lan pamatrapané marang manéka babagan
 • Fakultas Ilmu Sosial dan Èlmu Pulitik utawa dicekak FISIP UI kanthi kelembagaan minangka péranganing Universitas Indonésia. Wektu iki FISIP UI dibawahi
 • Yunani yaiku gê utawa Bumi lan graphein utawa nulis njelasaké. Géografi iku èlmu bab enggon utawa lokasi ing planit bumi sing dikaitké karo wangun - wangun
 • Fakultas Tèknik Fakultas Èlmu Budaya Fakultas Keséhatan Masarakat Fakultas Sains lan Matematika Fakultas Èlmu Sosial lan Èlmu Pulitik Fakultas Peternakan
 • ngantos taun 1970 - nan, dipun - ginakaken istilah èlmu hayat dipunpendhet saking basa Arab, ingkang tegesipun èlmu kagesangan Umumipun pokok bahasan subyèk
Èlmu terapan
                                               

Èlmu terapan

Èlmu terapan iku panerapan kawruh saka siji utawa luwih babagan-babagan: matematika, fisika utawa èlmu alam, èlmu kimia utawa èlmu biologi kanggo ngrampungi masalah praktis sing langsung merbawani marang kauripan kita sadina-dina.