Back

ⓘ Biologi
                                               

Biologi

Biologi, basa Yunani bio + logos) punika, ngèlmunipun sadaya prakawis ingkang gesang. Ugi saged dipunwastani "ngèlmunipun kagesangan". Ing jaman rumiyin ngantos taun 1970-nan, dipun-ginakaken istilah èlmu hayat.

                                               

Musiyum Biologi

Musiyum Biologi Universitas Gadjah Mada punika musiyum ingkang mapan wonten ing Jl. Sultan Agung 22, Kacamatan Mergangsan, Yogyakarta. Musiyum punika kalebet musiyum kanggé pambelajaran alam kanthi koleksi langkung saking 4.000 spésimèn kalebet koleksi awetan kéwan lan tuwuhan. Musiyum ingkang dipunkelola déning Fakultas Biologi UGM punika kabikak kanggé umum lan dipunkepyakaken ing tanggal 20 September 1969. Sapunika, Musiyum Biologi UGM punika dipunpimpin déning Ludmilla Fitri Untari, S.Si, M.Si lan dipunbiyantu déning tigang staf inggih punika: Subakir, Ratgiyanto, SE, saha Ida Suryani, ...

                                               

Biologi seganten

Biologi seganten inggih punika salah satunggaling elmi ingkang ngrembag babagan pagesangan makluk urip ing laut. Kathah prakawis ingkang njalari tiyang kedah sinau biologi laut amargi laut punika nyamektakaken sumber panganan, obat, bahan dhasar, rekreasi, lan pariwisata. Biologi kalautan punika nyangkup skala ingkang ageng saking makluk gesang ingkang mikro kados ta plankton lan fitoplankton ngantos kéwan-kéwan ingkang ageng kados ta paus. Sanajan ta laut punika wewengkonipun ingkang 71% wonten ing raining planit bumi, amargi jeronipun laut sakitering 300 langkung ageng saking volumenipun ...

                                               

Biologi molekular

Biologi molekular utawi ingkang dipunsebat ugi biologi molekul inggih punika salah satunggaling èlmu ingkang ngrembag babagan pagesangan makluk urip ing skala molekul. Punika ugi kalebet panalitèn bab interaksi molekul wonten ing bandha urip lan lingkunganipun, mliginipun bab interaksi saking manéka warna sistem wonten ing salebeting sèl, kalebet interaksi DNA, RNA, lan sintesis protéin, lan kados pundi interaksi kasebat dipunatur. Babagan punika ugi tumpang tindhih kaliyan babagan biologi sanèsipun, mliginipun bab genetika lan biokimia.

                                               

Taksonomi (biologi)

Taksonomi, saka tembung (Basa Griki: tassein kang tegesé kanggo nglasifikasi lan nomos kang tegesé aturan. Taksonomi bisa diarani klasifikasi mawa hirarki, utawa prinsip kang ndhasari klasifikasi. Mèh kabèh - barang obah, barang meneng, panggonan, lan kadadéan - bisa kapantha miturut sawatara skéma taksonomi.

                                               

Krajan (biologi)

Ing biologi, kang dimaksud Karajan utawa Regnum iku tataran paling ndhuwur, utawa mèh paling ndhuwur, saka klasifikasi èlmiah makluk urip. Lekasané, mung ana rong karajan: Animalia kanggo kéwan lan Vegetabilia utawa Plantae kanggo tetuwuhan. Para ahli ing mula bukané uga nglebokaké mineral ing karajan Mineralia. Saben karajan dibagi ing sajeroning kelas kang diklumpukaké ing njeron filum utawa divisi. Ing mburiné, sapérangan karajan anyar wus diwangun lan sistem apa kang dipigunaaké durung disepakati. Nalika makluk urip sel siji tinemu, panemon anyar iki dipérang dadi rong karajan: kang bi ...

                                     

ⓘ Biologi

 • Biologi basa Yunani bio gesang logos ngèlmu punika, ngèlmunipun sadaya prakawis ingkang gesang. Ugi saged dipunwastani ngèlmunipun kagesangan
 • 110 22 27 E 7.801683 S 110.374115 E - 7.801683 110.374115 Musiyum Biologi Universitas Gadjah Mada punika musiyum ingkang mapan wonten ing Jl. Sultan
 • Biologi seganten inggih punika salah satunggaling elmi ingkang ngrembag babagan pagesangan makluk urip ing laut makluk urip saha interaksinipun wonten
 • Biologi molekular utawi ingkang dipunsebat ugi biologi molekul inggih punika salah satunggaling èlmu ingkang ngrembag babagan pagesangan makluk urip ing
 • kapantha miturut sawatara skéma taksonomi. Pirsani Tatajeneng biologi Sajeroning biologi taksonomi minangka cawang èlmu dhéwé, kang diarani uga klasifikasi
 • Ing biologi kang dimaksud Karajan utawa Regnum basa Inggris: kingdom iku tataran paling ndhuwur, utawa mèh paling ndhuwur, saka klasifikasi èlmiah
 • Biologi iku cawang Widya Alam kang kususé nyinau babagan makluk urip. Biologi ora bisa ngadeg dhéwékan nanging ana gayutané karo ngèlmu kawruh liyané
 • iku tingkat utawa takson ing klasifikasi ilmiah kéwan lan tetuwuhan ing biologi Tingkat iki ana ing sangisoré filum lan ing sandhuwuré ordo. Contoné
 • Biologi manungsa iku babagan akademik interdisiplin antara biologi antropologi fisik, ngèlmu gizi, lan kadhokteran sing fokus marang manungsa. Èlmu iki
 • Senjata biologi basa Inggris: biological weapon ya iku senjata kang nggunakaké patogen baktèri, virus, utawa organisme kang gawé lelara liyané minangka
 • Panduan Pembelajaran Biologi X SMA & MA BSE Jakarta: Pusat Perbukuan, Depdiknas. Hal.170 Suwarno 2009 Panduan Pembelajaran Biologi X SMA & MA BSE
                                               

Kelas (biologi)

Kelas utawa Classis iku tingkat utawa takson ing klasifikasi ilmiah kéwan lan tetuwuhan ing biologi. Tingkat iki ana ing sangisoré filum lan ing sandhuwuré ordo. Contoné, mamalia iku kelas kanggo asu, filumé chordata lan familiané karnivora.

Antidiuretik
                                               

Antidiuretik

Antidiuretik ya iku jat kalsium oksalat kang bisa ngelunturake utawa ngelebur watu ginjel kang ana ing awak uga nduwèni asifat kanggo ngolah uyuh lan jaga kadharé banyu ing sajeroning awak.Tetuwuhan kang ngandut jat kalsium oksalat uga bisa ndhuwèni mupangat kanggo obat lara ginjel, kaya ta: Alpokat Perseaamericana Tuwuhan brengos kucing Orthosiphon Paku buntut jaran Eguisetum

Apterygota
                                               

Apterygota

Apterygota utawa Ametabola uga sok diarani Apterygotous ya iku golongane kéwan kang ora duwé wujud suwiwi cilik uga kalebu sajeroning kulawarga insekta banjur dianggep isih primitif amarga ora duwé suwiwi utawa ora ngalami metamorfosis.Kéwan apterygota duwé abdomen weteng) kang dijangkepi déning piranti utawa piranti tambahan ing mangsa diwasa.

Dhifusi
                                               

Dhifusi

Dhifusi ya iku prosès pindhahé molekul larutan kang konsèntrasiné dhuwur minuju larutan kang konsèntrasiné asor tanpa ngliwati selaput mèmbran. Prosès dhifusi iku asring kadadéan ing awaké dhéwé. Tanpa sadhar, awaké dhéwé nglakokaké prosès iki ya iku nalika awaké dhéwé ambegan.

Enthung
                                               

Enthung

Enthung ya iku siji kaanan saka uripé kéwan jinis gegremet kang ngalami metamorfosis jangkep ya iku embrio utawa endhong, larva, enthung, lan diwasa. Nalika dadi enthung wujud awaké gegremet wis wiwit mawujud, lan wujud larva wis ilang. Enthung ora obah sesil lan ana uga kang inaktif. Enthung lumrahé dibungkus wadhah kaya déné kokon. Lan asring memba supaya ora dipangan kéwan liya.

Euglena
                                               

Euglena

Euglena ya iku organisme uniseluler kang kalebu ing krajan protista lan filum euglenophyta. Kabèh euglena nduwèni kloroplas lan bisa nggawé panganané dhéwé kanthi cara fotosintesis. Euglena uga bisa nyerep panganan saka lingkungan sekitaré. Euglena racaké urip ing blumbang utawa banyu kang nggenang lan anteng.

                                               

Heterodera radicicola

Heterodera radicicola yaiku kéwan saka anggota Avertebrata kang kagolong ning filum Nematoda.Cacing iki urip ning oyoté tetuwuhan lan bisa nyebabkaké abuh ning oyoté tuwuhan iku.

Hexactinellida
                                               

Hexactinellida

Hexactinellida yaiku kelas saka anggota kéwan ora duwé balung kang kagolong ing filum Porifera. Golongan iki spikulané kasusun saka zat kersik lan uripé ning laut kang jero. Kéwan iki uga asring karan spons gelas. Contoné saka kelas iki yaiku Pheronema sp., Euplectella sp.

Hèrbivor
                                               

Hèrbivor

Hèrbivor sajeroning zoologi iku sato kéwan kang mung mangan tetuwuhan lan ora mangan/mangsa daging. Manungsa dudu hèrbivor, nanging, wong kang milih ra mangan daging diarani vegetarian. Sajeroning praktèk, akèh hèrbivor mangan endhog lan kadhangkala mangan protèin kéwan liyaé.

Insèktisida
                                               

Insèktisida

Insèktisida inggih punika bahan-bahan kimia asifat racun ingkang dipun-ginakaken kanggé mejahi gegremet utawi nebihaken taneman saking bangsa gegremet. Insèktisida saged mangaruhi patuwuhan, pangrembakan, solah bawa, tangkar-tumangkar, kaséhatan, sistem hormon, sistem pancernaan, sarta aktivitas biologis sanèsipun dumugi patinipun gegremet pangganggu tetaneman Insèktisida kalebet salah satunggiling jinis pèstisida.